Foto: GettyImage

01.10.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Okay at stoppe løn og bortvise leder

Vestre Landsret har fastslået, at det var sagligt at bortvise en sygemeldt ledende medarbejder, der nægtede at deltage i en mulighedssamtale. Det var også i orden, at virksomheden havde tilbageholdt medarbejderens løn.

Nægtede at deltage i mulighedssamtaler

Sagen handlede om en ledende medarbejder, der var fuldtidssygemeldt på ubestemt tid. Manden blev indkaldt til en mulighedssamtale hos virksomheden, der skulle finde sted i starten af oktober 2017.

Allerede inden samtalen meddelte medarbejderen, at han ikke så nogen grund til at deltage i samtalen, idet han ikke ville kunne genoptage sit arbejde hverken helt eller delvist i en længere periode. Medarbejderen nægtede derfor at deltage.

Ville stoppe løn ved udeblivelse

Virksomheden fastholdt kravet om en mulighedssamtale og indkaldte derfor medarbejderen til en ny samtale den 13. oktober 2017.

Virksomheden meddelte, at de ville stoppe udbetalingen af løn, hvis medarbejderen ikke deltog i samtalen. Virksomheden oplyste desuden, at manglende deltagelse i samtalen ville blive anset som en misligholdelse af ansættelsesforholdet. De tog dermed forbehold for at hæve ansættelsesforholdet, hvis medarbejderen uden rimelig grund nægtede at deltage.

Medarbejderen blev inden samtalerne orienteret om, at disse kunne gennemføres telefonisk, hvis han var for syg til at møde personligt op til samtalen.

Tilbageholdelse af løn

Før den planlagte samtale den 13. oktober 2017 sendte medarbejderen en ensidigt udfyldt mulighedserklæring. Virksomheden ville ikke acceptere erklæringen og fastholdt nødvendigheden af at afholde mulighedssamtalen.

Medarbejderen mødte ikke op til samtalen, og virksomheden tilbageholdt derfor medarbejderens løn med virkning fra den 13. oktober 2017.

Virksomheden indkaldte herefter medarbejderen til en tredje mulighedssamtale, som skulle foregå i slutningen af november 2017. Da medarbejderen også udeblev fra den tredje samtale, blev medarbejderen bortvist.

Medarbejderen anlagde herefter en sag mod virksomheden med påstand om, at bortvisningen var uberettiget. Han rejste krav om løn i opsigelsesperioden samt godtgørelse for usaglig opsigelse.

Landsrettens afgørelse

Landsretten fandt, at det på baggrund af oplysningerne om sygdommen samt medarbejderens stilling som leder var berettiget, at virksomheden havde indkaldt medarbejderen til en mulighedssamtale.

Både byretten og landsretten fandt, at medarbejderens udeblivelse ved mulighedssamtalerne udgjorde en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Derfor var både tilbageholdelsen af lønnen og bortvisningen berettiget. Landsretten udtalte desuden, at virksomheden havde været berettiget til at tilbageholde medarbejderens løn ”som et mindre indgribende skridt”.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Vestre Landsrets afgørelse af  2. juli 2019 i sag nr. BS-2008/2019-VLR. Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til, at medarbejderen kan anke sagen til Højesteret. 

DI's råd

Hvis I vil ophæve et ansættelsesforhold, fordi medarbejderen ikke deltager i en mulighedssamtale, skal I blandt andet lave en vurdering af:

- om medarbejderen er indkaldt til mulighedssamtalen med rimeligt varsel, og om medarbejderen er orienteret om, at samtalen kan afholdes telefonisk, hvis vedkommende er for syg til at møde personligt op på virksomheden

- om I har gjort medarbejderen opmærksom på, at det kan få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis medarbejderen udebliver fra samtalen uden rimelig grund

Kontakt DI, hvis I overvejer at bortvise en medarbejder.

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter