Foto: GettyImage

19.11.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Bortvist for at skabe usikkerhed og frygt med kritisk e-mail til kolleger

Østre Landsret har slået fast, at det var i orden at bortvise en opsagt medarbejder, der kort efter opsigelsen sendte en e-mail med kritik af ledelsen til sine kolleger og derved skabte usikkerhed og frygt i organisationen på et sårbart tidspunkt.

Sendte kritisk e-mail til kolleger

Sagen handlede om en ingeniør, der blev afskediget på grund af omstruktureringer som følge af en ny IT-strategi hos ingeniørens arbejdsgiver.

Ved opsigelsessamtalen blev ingeniøren informeret om, at han skulle undlade at orientere sine kolleger om forholdene omkring opsigelsen, fordi der skulle holdes møde for alle kollegerne næste dag.

Ingeniøren var frustreret over, at direktionen ikke var enig i hans holdning til IT-strategien, og han var også vred og ked af det over, at han var blevet opsagt.

Dagen efter opsigelsen og under en time inden mødet for kollegerne sendte ingeniøren en e-mail til 28 af sine kolleger, hvor han på flere forskellige måder miskrediterede ledelsen. Derefter blev ingeniøren bortvist.

Frirum til frustration eller berettiget bortvisning?

Forbundet anlagde sag mod virksomheden og hævdede, at bortvisningen var uberettiget, fordi der måtte efterlades et vist ”frirum” til opsagte medarbejderes følelsesmæssige reaktioner.

Virksomheden fastholdt bortvisningens berettigelse, fordi ingeniøren havde trodset ledelsens instruks, og fordi e-mailen ikke kun var sendt til ledelsen, men også til menige kolleger, og dette havde vanskeliggjort processen med omstrukturering.

Forskel på ledere og menige medarbejdere

Retten i Glostrup henviste til, at loyalitetsforpligtelsen fortsat er gældende i opsigelsesperioden, men at der må tages et vist hensyn til, at en afskedigelse kan afføde frustrationer og vredesudbrud hos den opsagte medarbejder. Men retten mente, at der skal skelnes mellem, om frustrationer og vredesudbrud sker over for ledelsen, eller om sådanne reaktioner sker over for menige kolleger.

Ved vurderingen af e-mailen lagde retten vægt på, at e-mailen var sendt til kolleger, at der var henvist til situationer og begivenheder, som i sig selv var egnede til at miskreditere ledelsen, og som angiveligt ikke alle kolleger havde forstået eller kunne relatere til, at der i visse passager var anvendt en voldsom sprogbrug, og at en enkelt leder var direkte nævnt ved navn.

Derudover blev der lagt vægt på, at e-mailen blev sendt kort før det planlagte møde, hvor ledelsen skulle orientere personalet om omstruktureringerne. Ingeniøren var bekendt med mødetidspunktet, og at virksomheden på dette tidspunkt måtte antages at have befundet sig i en sårbar situation med hensyn til præsentation og gennemførelse af de nævnte planer.

Usikkerhed og frygt

På denne baggrund fandt byretten, at e-mailen i høj grad havde været egnet til at skabe usikkerhed og frygt blandt medarbejderne for deres fremtidige ansættelsesforhold i virksomheden, og det havde vanskeliggjort ledelsens gennemførelse af planerne. Derudover fandt retten, at ingeniøren måtte have indset det, og det skulle også ses i forhold til, at han på afsendelsestidspunktet havde haft god tid til at overveje sin reaktion.

Østre Landsret stadfæstede byretsdommen.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på dom afsagt af Retten i Glostrup af 13. august 2018 i sag nr. BS 10N-3319/2016 samt Østre Landsrets dom af 28. oktober 2019 i sag nr. BS 36320/2018/OLR.

DI's råd

Dommen fastslår i lighed med tidligere retspraksis, at der skal skelnes mellem kritik af ledelsen, der sendes til ledelsen og kritik af ledelsen, der sendes til menige kolleger. 

Efter  en samlet vurdering af kritikkens indhold og konsekvenserne af kritikken kan det være berettiget at bortvise en medarbejder, der har videreformidlet sin kritiske holdning om ledelsen til sine kolleger.

Kontakt DI, hvis I overvejer at bortvise en medarbejder.

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter