Foto: Colourbox

25.11.19 Vi rådgiver dig Nyheder

I orden at bortvise vagt for udeblivelse uden sygemelding

En faglig voldgift kom frem til, at det var berettiget at bortvise en vagt, som var udeblevet fra arbejde, fordi han var sur over et opslag på virksomhedens opslagstavle.

En vagt udeblev fra arbejde på grund af utilfredshed med ledelsens opslag om skader på virksomhedens biler. Vagten gav virksomheden besked om, at han ikke ville møde på arbejde, men sygemeldte sig ikke.

Virksomheden valgte derfor at bortvise vagten, men forbundet mente, at bortvisningen var uberettiget og rejste krav om løn i opsigelsesperioden.

Utilfreds med ledelsens opslag om vagtens skade

Et par uger forud for bortvisningen havde vagten beskadiget en firmabil. Ledelsen havde omtalt skaden på bilen i et opslag på en informationstavle i virksomheden. Det fremgik blandt andet, at ledelsen med de omkostninger, som skaden medførte, kunne henvise til, at der var en begrænsning af midler i kassebeholdningen, når medarbejderne ønskede udstyr til vagtbilerne mv.

Vagten var utilfreds med opslaget og tog fat i sin tillidsrepræsentant, der ville drøfte opslaget med ledelsen.

Vred over nyt opslag

Da vagten mødte ind næste gang, havde ledelsen hængt et nyt opslag på informationstavlen vedrørende en kollegas skade på en bil.

Vagten ringede herefter til vagtchefen og meddelte, at hans vagt ikke ville blive kørt. Herudover oplyste han, at ledelsen ikke skulle kontakte ham, hvorefter han lagde på.

Efter aftale med ledelsen kontaktede tillidsrepræsentanten herefter vagten for at overtale ham til at møde på arbejde. Ved samtalen med tillidsrepræsentanten var vagten ophidset over det nye opslag og meddelte, at han ikke ville mere og derfor var kørt hjem. Ved samtalen gjorde tillidsrepræsentanten vagten opmærksom på de mulige konsekvenser af hans fortsatte udeblivelse, men vagten fastholdt, at han ikke ville møde.

Da vagten også udeblev fra sin vagt dagen efter, og virksomheden ikke hørte fra vagten, blev han bortvist.

Bortvisning var berettiget

Dommeren var enig med virksomheden i, at bortvisningen var berettiget. I sin tilkendegivelse lagde dommeren vægt på, at vagten ikke sygemeldte sig, da han kontaktede vagtchefen og heller ikke efterfølgende afgav en sygemelding, inden bortvisning fandt sted to dage efter.

Vagten var vred over opslagene og havde givet klart udtryk for, at han ikke ville møde som følge af opslagene. Imidlertid fandt dommeren, at hverken de afgivne forklaringer eller omstændighederne i øvrigt gav grundlag for at antage, at vagten måtte forlade arbejdsstedet på grund af sygdom, endsige at virksomheden havde eller burde have haft grund til at tro, at vagten havde forladt arbejdsstedet på grund af sygdom eller i en sygelignende tilstand.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på faglig voldgift tilkendegivelse i FV2019.0045.

DI's råd

Sagen viser, i tråd med lignende sager om samme emne, at det som udgangspunkt udgør en væsentlig misligholdelse, hvis en medarbejder udebliver fra arbejdet uden lovlig grund som eksempelvis sygdom, og at bortvisning kan finde sted, når medarbejderen forinden er gjort bekendt med, at udeblivelsen kan få ansættelsesretlige konsekvenser. 

Bortvisningssager skal altid vurderes ud fra det konkrete hændelsesforløb, og det er vigtigt, at virksomheden reagerer hurtigt.  

Kontakt derfor altid DI, hvis I overvejer at bortvise en medarbejder. 

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter