Foto: Colourbox

17.12.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Byge af krav fra opsagt sælger blev afvist

Retten i Glostrup har i en ny dom frifundet en virksomhed for alle krav fra en opsagt medarbejder, som ville have godtgørelse for usaglig opsigelse, betaling for overarbejde, godtgørelse for manglende frokostpause, supplerende provision og desuden godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Dårlig sælger opsagt

En større virksomhed opsagde i foråret 2018 en sælger på grund af for dårligt salg. Han havde forinden i februar 2018 modtaget en advarsel for dårligt salg. Medarbejderen mente alligevel, at der var tale om en usaglig afskedigelse.

Sælgeren hævdede under sagen, at hans dårlige salg skyldtes, at han havde et dårligt distrikt, og at telemarketingsafdelingen havde booket for få møder til ham.

Det fandt Retten i Glostrup dog ingen tegn på. Tværtimod lagde dommeren vægt på, at sælgeren selv havde ansvaret for at booke møder.

Derfor var opsigelsen saglig.

Ingen grund til betaling for overarbejde

Sælgeren mente også, at han havde arbejdet alt for mange timer. Sælgerens far havde derfor udarbejdet et meget omfattende Excel-ark med sælgerens angivelige overarbejde i løbet af det første år af ansættelsesperioden, der udgjorde ca. 280 timer i alt. De 193 timer heraf udgjorde kørsel til første kunde og fra sidste kunde.

Dommeren i sagen konstaterede først, at der ikke var hjemmel i sælgerens overenskomst til at kræve betaling for overarbejde. Derimod havde en anden type medarbejdere, dem der bookede salgsmøder, krav på overarbejdsbetaling efter overenskomsten.

Herefter konstaterede dommeren, at der ikke som udgangspunkt kan kræves betaling for kørsel til første kunde og hjem fra sidste kunde. Og selv, hvis der kunne kræves en sådan betaling i særlige tilfælde, skulle kørsel fra hjem til normal arbejdsplads i hvert fald trækkes fra. Det var ikke sket i opgørelsen.

Dommeren endte med at konkludere – også pga. usikkerhed med opgørelsen (der var fejlbehæftet) – at der ikke skulle ske betaling for overarbejde.

Ikke godtgørelse for manglende frokostpause

Sælgeren hævdede herudover, at han ikke havde haft tid til at holde 30 minutters frokostpause pr. dag.

Her gav dommeren virksomheden medhold i, at der for det første ikke er krav om 30 minutters frokostpause pr. dag, men blot en pause af et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses.

For eksempel stiller Industriens Overenskomst kun krav om mindst 10 minutters pause pr. 6 timers arbejde, hvilket også er nævnt i de forarbejder til arbejdstidsloven, der gennemfører arbejdstidsdirektivet.

Dommeren mente, at sælgeren havde holdt tilstrækkeligt lange pauser, og at det var hans eget valg, hvis han ikke holdt en pause den enkelte dag. Derfor kunne han ikke få godtgørelse efter arbejdstidslovens § 8 for manglende frokostpauser.

Krav om supplerende provision ikke dokumenteret

Sælgeren påstod ligeledes, at han var blevet lovet provision for salg i en anden sælgers distrikt.

Det var ikke dokumenteret, og både lovgivningen og de interne regler betød, at den anden sælger skulle have provisionen.

Derudover havde sælgeren ikke krav på et vist antal møder hver enkelt måned, da han i et vist omfang selv skulle skaffe møder.

Derfor fik han heller ikke medhold i disse krav.

Heller ikke godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Der var hverken uklarhed om arbejdstid eller provisionsbetaling i ansættelseskontrakten. Derfor blev virksomheden også frifundet for betaling af denne godtgørelse.

DI førte sagen for virksomheden. Sagen er anket, for så vidt angår krav på overarbejde og krav efter ansættelsesbevisloven.

Nyheden er baseret på Retten i Glostrups dom den 15. oktober 2019 i sag BS-37294/2018-GLO.

DI's råd

Det mest interessante i sagen er spørgsmålene om overarbejdsbetaling og afholdelse af frokostpause. 

For så vidt angår overarbejdsbetaling lægger dommeren til grund, at der som udgangspunkt ikke er hjemmel til at kræve overarbejdsbetaling overhovedet, da der ikke er hjemmel i overenskomsten. 

Derudover er det også udgangspunktet, at der ikke uden hjemmel kan kræves betaling for kørsel til første kunde og fra sidste kunde. Og under alle omstændigheder skal tiden, der normalt går med kørsel fra hjem til normal arbejdsplads, fratrækkes. 

For så vidt angår frokostpause er det vigtigt, at en medarbejder kun har krav på 30 minutters pause i løbet af en 6 timers arbejdsdag, hvis det udtrykkeligt er aftalt med medarbejderen, eller det fremgår af en overenskomst, medarbejderen er omfattet af. 

Ellers har en medarbejder kun krav på en pause, der kan vare ned til 10 minutter pr. dag. Det er i øvrigt ikke arbejdsgiverens problem, hvis en medarbejder selv vælger ikke at holde pause.

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter