16.12.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Højesteret: Arbejdsgiveren kan modregne ny indkomst fra hele opsigelsesperioden

Højesteret fastslår i en principiel dom, at en arbejdsgiver kan modregne ny indkomst fra hele opsigelsesperioden, når en fritstillet eller uberettiget bortvist funktionær stiller krav om erstatning for løn.

Erstatning for løn efter uberettiget bortvisning

En funktionær blev den 4. marts 2014 bortvist fra sin arbejdsplads. Bortvisningen blev efterfølgende kendt uberettiget i byretten. Virksomheden gik kort efter konkurs.

Funktionærens fagforening rejste derefter sag mod Lønmodtagernes Garantifond om erstatning for løn svarende til funktionærens opsigelsesperiode.

I dette tilfælde havde funktionæren fem måneders opsigelsesvarsel. Under hele denne periode modtog funktionæren sygedagpenge fra det offentlige.

Minimalerstatningsperiode for funktionærer

Hvis en virksomhed fritstiller eller uberettiget bortviser en medarbejder, skal virksomheden betale erstatning for løn svarende til medarbejderens opsigelsesperiode.

Det er dog muligt for virksomheden at modregne den indtægt i erstatningen, som funktionæren har haft under opsigelsesperioden. På den måde reduceres det erstatningsbeløb, som virksomheden skal betale til funktionæren.

For funktionærer gælder der dog en særregel i funktionærlovens § 3, hvorefter funktionæren altid har krav på at modtage de første tre måneders løn ubeskåret fra den gamle arbejdsgiver. Det kaldes minimalerstatning.

Sagens problemstilling

Som nævnt havde funktionæren haft en anden indkomst i hele opsigelsesperioden, fordi funktionæren i alle fem måneder modtog sygedagpenge.

Spørgsmålet i den aktuelle sag for Højesteret var, om den indkomst, funktionæren havde haft, også under de første tre måneder af opsigelsesperioden, kunne anvendes til at modregne i funktionærens erstatningskrav på løn fra den gamle arbejdsgiver.

Efter en højesteretsafgørelse fra 2015 var der opstået tvivl om, hvorvidt indkomst fra de første tre måneders opsigelsesperiode kunne anvendes til modregning.

Højesterets aktuelle afgørelse

Både byretten og landsretten var nået frem til, at arbejdsgiveren ikke kunne modregne funktionærens indkomst fra de første tre måneder (minimalerstatningsperioden) i funktionærens erstatningskrav mod arbejdsgiveren.

Højesteret fandt derimod, at indkomst under minimalerstatningsperioden kan anvendes til modregning i erstatningen på løn for perioden efter minimalerstatningsperioden.

Dog vil der fortsat ikke kunne modregnes i de første tre måneders løn, der som nævnt er minimalerstatning, som funktionæren har krav på at modtage efter funktionærlovens § 3.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Højesterets afgørelse af 11. december i sag nr. BS-13560/2019-HJR

DI's råd

Afgørelsen afklarer, at virksomheder kan fradrage funktionærens anden indkomst under hele opsigelsesperioden i funktionærens krav på erstatning ud over minimalerstatningen. 

Afgørelsen har betydning, når en funktionær fritstilles eller uberettiget bortvises og derfor har krav på erstatning for løn mod den gamle arbejdsgiver, og hvor funktionæren har en indkomst også inden for de første tre måneder af opsigelsesvarslet.

Afgørelsen har også betydning, når en funktionær opsiges med en måneds opsigelsesvarsel i medfør af 120-dagesreglen, og det senere viser sig, at betingelserne for 120-dagesreglen ikke er opfyldt, og hvor arbejdsgiveren derfor skal betale erstatning til funktionæren for manglende opsigelsesvarsel.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter