Foto: Colourbox

05.12.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Satser for sygedagpenge, G-dage m.m. 2020

Med virkning fra den 1. januar 2020 reguleres en række satser inden for det beskæftigelses- og uddannelsespolitiske område.

Følgende satser på beskæftigelsesområdet træder i kraft den 1. januar 2020:

G-dage

Hel godtgørelse                                                                          881 kr. pr. dag
Halv godtgørelse                                                                       441 kr. pr. dag

Arbejdsløshedsdagpenge

Fuldtidsforsikrede                                                                     19.083 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede                                                                        12.722 kr. pr. md. 
Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt)   15.648 kr. pr. md. 
Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)  13.644 kr. pr. md.  
Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)    9.096 kr. pr. mnd.

50 pct.-satsen (ungesatsen)

Fuldtidsforsikrede                                                                     9.542 kr. pr. md. 
Deltidsforsikrede                                                                       6.361 kr. pr. md.

Efterløn

Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)                                          17.366 kr. pr. md. 
Deltidsforsikrede (91 pct. sats)                                             11.577 kr. pr. md. 
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)                                       19.083 kr. pr. md. 
Deltidsforsikrede (100 pct. sats)                                          12.722 kr. pr. md.

Skattefri præmie, fuld tid                              13.740 kr. pr. portion

Fleksjob og ledighedsydelse

Flekslønstilskud:                                     18.701 kr. pr. måned
Ledighedsydelse (89 pct.):                         16.984 kr. pr. måned

Følgende satser på beskæftigelsesområdet træder i kraft den 6. januar 2020:

Dagpenge ved sygdom

Ugebeløb:                                     4.405,00 kr.
Timesats:                                         119,05 kr.

Dagpenge ved barsel

Ugebeløb:                                     4.405 kr. 
Timesats:                                      119,05 kr.

Forsikringsordning for mindre arbejdsgivere

Optagelsesgrænse:                  7.708.750 kr.
Udelukkelsesgrænse:              9.514.800 kr.
Præmiesats:                                       0,79 pct.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) pr. 1. januar 2019

Forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning: 4.405 kr. pr. uge.

Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau: 3.524 kr. pr. uge.

Videregående uddannelser: 2.643 kr. pr. uge.

Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

VEU-godtgørelse 4.405 kr. pr. uge.

Voksenlærling

Lønrefusion fra AUB pr. skoleuge: 5.240 kr.

Der kan være adgang til løntilskud i praktikperioden fra jobcenteret. Tilskuddet afhænger af personens uddannelsesbaggrund, eventuel forudgående ledighed og i visse tilfælde også af erhvervsuddannelsen.

Tilskuddet er betinget af, at der betales en overenskomstfastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikke-faglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til.

Kontakt jobcenteret for nærmere information om tilskuddets størrelse og information om, hvorvidt den aktuelle person opfylder kriterierne for støtte.

Elever

Lønrefusion fra AUB pr. skoleuge:

1. år                                      2.800 kr.
2. år                                      3.090 kr.
3. år                                      3.530 kr.
4. år                                      4.110 kr.
Voksen                                  5.240 kr.

*Uddannelsessatserne er taget fra Finanslovsforslaget, da de endnu ikke er offentliggjort på AUB’s hjemmeside eller fremgår af den vedtagne Finanslov endnu. Det er dog meget lidt sandsynligt, at det ikke bliver disse satser.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter