Foto: Colourbox

06.01.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Ansættelsesvilkår blev ikke dokumenteret

Vestre Landsret har i en ny dom givet en opsagt medarbejder medhold i, at han var ansat på funktionærlignende vilkår og derfor havde ret til et længere opsigelsesvarsel.

En for alle og alle for en

En virksomhed ville oprette nogle teamlederstillinger i produktionen. I den forbindelse indkaldte ledelsen en række timelønnede produktionsmedarbejdere til individuelle samtaler, hvor de blev spurgt, om de var interesseret i at blive teamledere.

Til samtalerne skitserede ledelsen med udgangspunkt i et notat, hvilke vilkår der kunne komme på tale i teamlederstillingen, herunder funktionærlignende ansættelse, men at dette skulle drøftes yderligere på et efterfølgende møde med teamlederkandidaterne.

Der var kun én af teamlederne, der ønskede funktionærlignende ansættelse. Da ledelsen ville have, at alle teamledere skulle ansættes på samme vilkår, forblev teamlederne timelønnede.

Utilfreds teamleder opsagt

Den teamleder, der gerne ville ansættes på funktionærlignende vilkår, var utilfreds med en ændring af arbejdstiden, og det resulterede i, at han blev opsagt med sit overenskomstmæssige varsel på 15 dage. Dette varsel gjorde han ikke indsigelser imod ved opsigelsessamtalen.

Medarbejderens faglige organisation gjorde herefter gældende, at teamlederen til den individuelle samtale uden forbehold var blevet ansat på funktionærlignende vilkår, og at han derfor skulle have et opsigelsesvarsel efter funktionærloven.

Det bestred virksomheden, fordi intet var blevet aftalt til den individuelle samtale, og notatet kunne ikke betragtes som andet end et idékatalog til, hvordan vilkårene kunne komme til at være, hvis alle blev enige.

Flertal troede mest på medarbejderen

Virksomheden fik medhold i byretten, og den faglige organisation ankede dommen til Vestre Landsret, hvor et flertal af dommerne (2-1) gav den faglige organisation medhold.

De to dommere mente ikke, at det var blevet bevist, at alle teamlederne skulle være enige om funktionærlignende ansættelse og lagde notatet til grund for teamlederens vilkår.

Den sidste dommer fulgte byrettens argumentation og fandt ikke, at der ved udlevering af notatet til den individuelle samtale blev givet løfte om ansættelse på funktionærlignende vilkår, og at dette var blevet understøttet af forklaringerne fra ledelsens repræsentanter og fra de andre teamledere.

Derudover lagde denne dommer vægt på, at der i henhold til overenskomsten er særlige formkrav til den type ansættelse.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Vestre Landsrets dom af 12. december 2019 sag BS-47424/2018-VLR.

DI's råd

Dommen viser, at det er meget vigtigt, at ledelsen ved udlevering af notater og lignende skriftligt præciserer, hvad forudsætningerne for eventuelle vilkår er, herunder enighed blandt medarbejdergruppen.

Skabeloner

Skabelon til ændring af ansættelsesvilkår

Hent

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter