Foto: Colourbox

27.01.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Ejendomsfunktionær havde krav på tillæg

En faglig voldgift har for nylig afgjort, at den ene af to medarbejdere på Ejendomsfunktionæroverenskomsten havde krav på et funktionstillæg, fordi han i betydeligt omfang løste håndværksmæssige reparations- og vedligeholdelsesopgaver.

Tvist om tillæg

Et forbund mente, at to medarbejdere, som arbejdede forskellige steder og med forskellige arbejdsopgaver, havde krav på et funktionstillæg efter Ejendomsfunktionæroverenskomsten.

Da virksomheden afviste kravet, rejste forbundet sagen som faglig voldgift.

Overenskomstens bestemmelse om tillæg

Af Ejendomsfunktionæroverenskomsten fremgår det, at medarbejdere bl.a. skal have et tillæg på kr. 16,07, hvis deres arbejde er omfattet af bestemmelsen i § 1, stk. 3, hvor det fremgår:

Herudover omfatter overenskomsten medarbejdere, der overvejende er beskæftiget med håndværksmæssige reparations- og vedligeholdelsesopgaver på ejendomme, herunder pasning og tilsyn med tekniske installationer.

Fortolkning af teksten

Dommeren i sagen fandt, at tillægget forudsætter, at ejendomsfunktionæren som anført i § 1, stk. 3, herudover – altså ud over de pasnings- og vedligeholdelsesopgaver, der er omfattet af arbejdsopgaverne i § 1, stk. 2 – overvejende er beskæftiget med håndværksmæssige reparations- og vedligeholdelsesopgaver.

Den ene havde krav på tillæg

Den ene medarbejder havde ejendomsfunktionæropgaver, som ifølge dommeren ikke oversteg, hvad der naturligt var omfattet af de almindelige arbejdsopgaver.

Dommeren fandt herudover, at medarbejderen ved hans egen forklaring ikke havde godtgjort, at hans arbejde overvejende har været af håndværksmæssig karakter, og allerede derfor havde denne medarbejder ikke krav på tillægget.

Den anden medarbejder havde ifølge dommeren i betydeligt omfang udført både reparations-, vedligeholdelses- og ombygningsarbejder på forskellige avancerede elektroniske installationer i form af monitorer, betalingsautomater og rejsekortapparatur, hvorfor denne medarbejder havde krav på tillægget.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er skrevet på grundlag af afgørelse i faglig voldgift FV2018.0166.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter