Foto: Colourbox
06.10.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Virksomhed idømt ni måneders godtgørelse for outsourcing

En virksomhed er af Retten i Kolding blevet dømt til at betale godtgørelse til en dyrlæge svarende til ni måneders løn for brud på ligebehandlingsloven. Virksomheden havde nedlagt en stilling som dyrlæge og outsourcet opgaven til en ekstern klinik, mens medarbejderen var på barsel.

Ny stilling

En virksomhed oprettede i 2018 en ny dyrlægestilling, som der kun skulle findes én af i virksomheden. Da der kun var én dyrlæge, aftalte virksomheden med en ekstern dyrlægeklinik, at de skulle kunne træde til, hvis dyrlægen var syg, havde ferie eller lignende.

Virksomheden ansatte en kvinde i stillingen, der efter seks måneder oplyste, at hun var gravid.

Outsourcede under orlov

Da kvinden gik fra på orlov, sørgede virksomheden for, at den eksterne dyrlægeklinik varetog dyrlægeopgaverne, indtil kvinden vendte tilbage fra orlov.

Opsigelsesrunde

Omkring syv måneder senere skulle virksomheden af økonomiske hensyn eksekvere en større opsigelsesrunde. I runden nedlagde virksomheden flere enkeltstående funktionærstillinger, herunder dyrlægestillingen.

Den kvindelige dyrlæge blev opsagt, mens hun stadig var på barselsorlov.

Efter nedlæggelsen af stillingen lagde virksomheden permanent dyrlægeopgaven ud til varetagelse hos den eksterne dyrlægeklinik.

Retten i Kolding idømte virksomheden ni måneders løn

Kvinden anlagde sag mod virksomheden med krav om godtgørelse svarende til ni måneders løn for brud på ligebehandlingsloven.

Hun påstod, at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven, fordi hun mente, at brugen af den eksterne klinik kunne sammenlignes med at have ’fastansat barselsvikaren’.

Dette var virksomheden ikke enig i. Herudover fremhævede virksomheden, at kvindens enkeltstående stilling var blevet nedlagt som et led i en opsigelsesrunde, og at det var besparelseshensynene, der lå til grund for at nedlægge stillingen.


Retten i Kolding idømte virksomheden en godtgørelse svarende til ni måneders løn for brud på ligebehandlingsloven.

Retten lagde vægt på, at der var tale om en stor virksomhed, og at de derfor burde have gjort mere for at fastholde kvinden, herunder omplacering eller at tilbyde en deltidsstilling.

DI førte sagen for virksomheden. DI har valgt at anke sagen til landsretten.

Nyheden er baseret på Retten i Koldings afgørelse af 21. september 2020 i sag nr. BS-30025/2019-KOL.

DI's råd

Sagen viser, at virksomheder altid skal være særligt påpasselige, når en medarbejder på barsel opsiges.

Ikke desto mindre ser DI ikke, at omstændighederne i denne sag udgjorde et brud på ligebehandlingsloven.

DI anbefaler, at der altid søges rådgivning hos DI, inden opsigelse af en medarbejder på barsel.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter