Foto: Getty Images
19.10.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Medejer var funktionær og slap for at betale bod

En medejer af en virksomhed var reelt ansat i en tjenestestilling og omfattet af funktionærloven. Han var derfor ikke forpligtet til at betale 3.237.227,75 kroner for brud på en kundeklausul i ejeraftalen.

Medarbejder købte 10 pct. af virksomhed

I 2001 blev en medarbejder ansat som sælger i en it-virksomhed, og i 2008 købte han 10 pct. af virksomheden gennem et selskab, han selv ejede.

Sælgeren og de andre ejere af virksomheden indgik en ejeraftale, der beskrev de vigtigste vilkår for deres selskab. Ejeraftalen indeholdt en kundeklausul, der betød, at medejere, som trådte ud af selskabet, ikke måtte forsøge at tage virksomhedens største kunder med sig.

Virksomhed krævede bod på 3.237.227,75 kroner

I 2018 fratrådte medarbejderen sin stilling og stiftede sin egen it-virksomhed. Medarbejderen blev senere kontaktet af sin gamle  virksomhed, fordi virksomheden mente, at medarbejderen forsøgte at hverve virksomhedens kunder.

Virksomheden mente, at han havde overtrådt kundeklausulen fem gange, og at han skulle betale 3.237.277,75 kr. i konventionalbod. En konventionalbod er en type erstatning, hvor man på forhånd aftaler størrelsen af et erstatningskrav, hvis en af parterne overtræder aftalen.

Kundeklausulen var ikke gyldig

Sø- og Handelsretten vurderede, at medarbejderen, både før og efter at han var blevet medejer, reelt var ansat i en tjenestestilling. Medarbejderen havde blandt andet ingen afgørende indflydelse på selskabet gennem sin medejerandel, ingen ledende rolle i selskabet, og han deltog heller ikke i ledelsesmøder.

Retten kom frem til, at medarbejderen ikke kunne bindes af kundeklausulen i ejeraftalen, da han reelt var ansat i en tjenestestilling og omfattet af funktionærloven. Kundeklausulen levede ikke op til gyldighedsbetingelserne i funktionærlovens § 18a, der var gældende for ansættelsesforholdet. Medarbejderen blev derfor frifundet.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Sø- og Handelsrettens dom af  20. januar 2020 i sag nr. BS-6713/2019-SHR.

DI's råd

Sagen viser, at virksomheder skal være opmærksomme på, at medejere ud fra en konkret vurdering godt kan være ansat i en tjenestestilling omfattet af funktionærlovens regler.

Konkurrence- og kundeklausuler indgået med funktionærer før 1. januar 2016 reguleres fortsat af funktionærlovens tidligere bestemmelser. Konkurrence- og kundeklausuler indgået fra 1. januar 2016 er reguleret af lov om ansættelsesklausuler.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter