Foto: Colourbox
27.10.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Pauser med to minutters udkald er arbejdstid

EU-domstolen har afgjort, at pauser skal opfattes som arbejdstid, når medarbejderen skal være fysisk til stede på angivne områder og stå til rådighed med to minutters varsel.

Sagen ved EU-domstolen handlede om en tjekkisk mand, der fra 2005 til 2008 var ansat som indsatsleder og siden hen som brandmand. Brandmanden indgik i skifteholdsarbejde, hvor han typisk havde to spise- og hvilepauser af 30 minutters varighed.

Skulle stå til rådighed i pauserne

I pauserne skulle brandmanden bære en personsøger og stå klar på to minutter i tilfælde af nødopkald. De pauser, der lå i dagtimerne, blev oftest tilbragt i en personalekantine 200 meter fra arbejdsstedet. Her ville brandmanden blive hentet i tilfældet af et nødudkald. Dertil var der et køkken på brandstationen, hvor brandmændene kunne tilberede mad uden for kantinens åbningstider.

Pauser blev kun aflønnet, hvis de blev afbrudt

Pauserne blev kun regnet som arbejdstid, hvis de blev afbrudt som følge af et udkald, og de blev ikke aflønnet, hvis de ikke blev afbrudt. Brandmanden mente, at alle pauserne burde regnes som arbejdstid, idet han skulle stå til rådighed og krævede betaling for de pauser, der ikke blev afbrudt.

Tre kriterier havde betydning for afgørelsen

Generaladvokaten i EU beskrev, at tre kriterier var afgørende for, hvornår et tidsrum kunne defineres som enten arbejdstid eller hviletid: Det rummelige kriterie (være på arbejdspladsen), kriteriet om autoriet (stå til rådighed) og det faglige kriterie (udføre sit arbejde eller sine funktioner).

På grundlag af en vurdering af disse tre kriterier, blev det afgjort, at pauserne måtte anses som arbejdstid i arbejdstidsdirektivets forstand, idet brandmanden skulle stå til rådighed til at udføre sit arbejde samt være fysisk til stede på de angivne områder. Domstolen tog fortsat ikke stilling til, hvorvidt arbejdstiden i så fald bør aflønnes.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på EU-domstolens forslag til afgørelse af 13. februar 2020 i sag nr. C-107/19.

DI's råd

Når det gælder pauser og hviletid, er det vigtigt, at I er opmærksomme på, hvilke regler der gælder for netop jeres medarbejdere. Reglerne varierer alt efter, hvilken overenskomst samt ansættelsesaftale medarbejderen er ansat på.

Hvis en medarbejder er overenskomstdækket, kan I som udgangspunkt ikke afbryde medarbejderens pauser, og der kan være regler om, at medarbejderen skal have genebetaling, hvis I gør.

Som udgangspunkt kan I godt afbryde en medarbejders pause, hvis vedkommende er ansat som funktionær, men vi anbefaler, at I kontakter DI for rådgivning, hvis det giver anledning til problemer.

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.