Foto: Getty Images
22.10.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Udenlandske virksomheder kan også få optrapning af pension og fritvalg

DI og CO-i er enige om, at udenlandske virksomheder er omfattet af optrapningsordningerne om pension og fritvalg i Industriens Overenskomster.

Både Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst indeholder regler om optrapning af pension og fritvalg til nye medlemmer. Optrapning betyder, at bidragene til ordningerne stiger til overenskomsternes niveau over en fast årrække.

En virksomhed kan få optrapning, når den inden medlemsskabet enten ikke har etableret en pensions- eller fritvalgsordning, eller hvor den betaler lavere bidrag end overenskomsternes til eksisterende ordninger.

CO-industri hævdede tidligere, at udenlandske virksomheder, der udstationerer arbejdskraft til Danmark, ikke kunne gøre brug af overenskomsternes optrapningsordninger. DI har fastholdt, at også udenlandske virksomheder omfattet af overenskomsten kan få optrapningsordninger.

Parterne er nu nået til enighed om, at også udenlandske virksomheder omfattet af overenskomsten kan få optrapningsordninger, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for dette i overenskomsten.

Udenlandske medlemmer, der efter rådgivning fra DI, har hensat indbetalinger til pension og fritvalgslønkonto på baggrund af usikkerheden om adgangen til optrapningsordninger, behøver derfor ikke længere foretage hensættelse eller sikre dokumentation herfor.

Teksten på engelsk

Foreign companies are entitled to receive gradual increase on pension and optional pay

DI and CO-i agree that foreign companies are covered by the gradual increase schemes on pension and optional pay in the Industrial Agreement and the Agreement for Salaried Employees in Industry.

The Industrial Agreement and the Agreement on Salaried Employees in Industry contain provisions on gradual increase schemes concerning pension and optional pay for new members. Gradual increase implies that contributions towards pension and optional pay increase to the percentages in the collective agreements over a set number of years.

A company is entitled to receive gradual increase if it, before the commencement of membership, does not pay towards a labour market pension or an optional pay scheme, or if payment towards existing schemes are made with contributions lower than those of the collective agreements.

CO-industry previously held that foreign companies posting employees in Denmark weren’t entitled to receive the gradual increase schemes in the collective agreement. DI has maintained at all times that foreign companies were entitled to receive gradual increase schemes as well.

The parties now agree that foreign companies are entitled to receive gradual increase schemes on pension and optional pay provided that the conditions in the collective agreements are met.

Companies that have set aside pension- and optional pay contributions based on our advice may end that practice.  

 

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter