Billede: Colourbox
10.11.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Få styr på reglerne for jeres medarbejdere efter brexit

Få styr på, hvilke regler der gælder for jeres britiske medarbejdere i Danmark efter den 31. december 2020, hvis EU og Storbritannien ikke kan blive enige om en aftale om brexit.

Forhandlingerne om en aftale vedrørende brexit pågår stadig. Det er dog uvist, hvorvidt EU og Storbritannien kan nå til enighed om en aftale om det fremtidige forhold.

I januar 2020 blev EU og Storbritannien dog enige om en udtrædelsesaftale, som indeholder en række vilkår for medarbejdere, der også gælder efter 31. december 2020.

Denne aftale sikrer rettigheder for de medarbejdere, der inden den 31. december 2020 har brugt deres ret til at tage arbejde eller ophold efter EU-reglerne.

Arbejdstagere bevarer deres rettigheder

Britiske statsborgere, der er lokalt ansat i Danmark før 31. december 2020, bevarer deres ret til at arbejde i Danmark efter 31. december 2020, selv i tilfælde af et no deal-brexit. Det er dog en betingelse, at den britiske medarbejder i løbet af 2021 søger om et nyt opholdsdokument. Medarbejderen skal ansøge om opholdsdokumentet hos Styrelsen for International Rekruttering og Intregration (SIRI), som modtager ansøgningerne gennem hele 2021. 

Britiske statsborgere, som er grænsegængere i Danmark før den 31. december 2020, og som fortsat skal arbejde i Danmark, kan bevare deres rettigheder, hvis de på samme måde indgiver en ansøgning om det nye opholdsdokument. Grænsegængere er medarbejdere, som har bopæl uden for Danmark, men arbejder her i landet. 

Britiske medarbejdere i Danmark bevarer som udgangspunkt deres rettigheder resten af livet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at medarbejderne kan miste rettighederne igen, hvis de udrejser af Danmark i en længere periode.

Hvor lang perioden må være afhænger af, om de er udrejst (f.eks. i privat øjemed), eller om de er udstationeret for virksomheden, og desuden af, om de har opnået permanent opholdstilladelse.

Det er muligt at søge om permanent opholdstilladelse i Danmark, hvis medarbejderen opholder sig og arbejder i Danmark i mere end fem år. Britiske medarbejdere med permanent opholdstilladelse kan være ude af Danmark i op til fem år uden at miste deres rettigheder efter udtrædelsesaftalen.

Britiske medarbejdere uden permanent opholdstilladelse kan højest være ude af Danmark i et år, før de mister deres rettigheder efter udtrædelsesaftalen. Perioden kan være ned til et halvt år afhængig af, hvorfor de er ude af Danmark.

Udstationerede medarbejdere er usikre

Når en medarbejder er midlertidigt udsendt til at levere en tjenesteydelse i et andet land, er medarbejderen ikke arbejdstager i arbejdslandet, men derimod udstationeret.

Udtrædelsesaftalen tager ikke stilling til opholdsrettighederne for udstationerede medarbejdere, hverken medarbejdere der er udstationeret fra Danmark til Storbritannien eller fra Storbritannien til Danmark. Derfor er det usikkert, hvorvidt udstationerede medarbejdere vil have ret til ophold i henholdsvis Danmark og Storbritannien efter 31. december 2020.

Uden en aftale mellem EU og Storbritannien er udgangspunktet, at udstationerede britiske statsborgere ikke har ret til at udføre arbejde i Danmark efter årsskiftet. Udstationerede medarbejdere vil derfor ved et no deal-scenarie potentielt arbejde ulovligt i Danmark, hvis de ikke opnår en gyldig arbejdstilladelse efter udlændingeloven inden da.

DI følger situationen nøje og vil forsøge at afklare, hvad der gælder for britiske statsborgere, der allerede er udstationeret til Danmark.

Autoriseringer skal helst godkendes inden årsskiftet

I nogle brancher er der krav om særlige erhvervsmæssige kvalifikationer, f.eks. uddannelse eller certificeringer. Det er derfor relevant at få de nationale myndigheders anerkendelse af disse, hvis de er opnået i et andet land. I EU sker dette efter fælles regler.

Hvis en medarbejder har fået anerkendt sine særlige kvalifikationer eller autorisering af de nationale myndigheder før 31. december 2020 efter de nuværende EU-regler, vil de fortsat være anerkendte i tilfælde af et no deal-brexit. Det vil også være muligt at opnå anerkendelse og autorisering efter EU-reglerne, så længe der ansøges om dette senest 31. december 2020.

Efter årsskiftet, vil EU-reglerne ikke længere være i kraft i forhold til Storbritannien, med mindre der indgås en aftale. Derfor vil det være op til de nationale myndigheder, hvorvidt de vil anerkende kvalifikationer og autoriseringer fra andre lande.

Læs mere

Udenrigsministeriets overblik over brexit

Udlændinge og Integrationsministeriets information om registrering af nye opholdsdokumenter

Nyidanmark.dk om brexit og orienteringsbrev

Nyidanmark.dk om arbejdstilladelse og registrering i Danmark

Virk.dk’s Brexit-tjekliste

Udenrigsministeriets overblik og konkrete links over anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i DK og UK

 Uddannelses- og Forskningsministeriets oversigt over lovregulerede erhverv

DI's råd

Vi anbefaler, at I danner jer et overblik over de berørte medarbejdere, både i Danmark, EU og i Storbritannien.

Informér medarbejdere om situationen og sørg for, at de får søgt om de nye opholdsdokumenter og autoriseringer i tide.

Hvis jeres virksomhed har opgaver, der kræver udstationering af medarbejdere til Storbritannien eller modtagelsen af udstationerede medarbejdere fra Storbritannien til Danmark, bør I danne jer et overblik over omfanget af de påkrævede opgaver. Herefter bør I overveje, hvorvidt disse kan ændres.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter