Foto: Getty Images
03.11.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Far ulovligt opsagt efter ønske om orlov

En distributionsafløser blev opsagt efter at have fremsat ønske om at afholde forældreorlov. Medarbejderen klagede derfor til Ligebehandlingsnævnet, der afgjorde, at opsigelsen var ulovlig, og at virksomheden skulle betale en godtgørelse.

Medarbejderen blev ansat den 12. november 2018, og kort efter fødte hans kone deres fælles barn. I forbindelse hermed afholdt medarbejderen 14 dages fædreorlov.

Fremsatte ønske om forældreorlov

Den 16. februar 2019 gjorde han virksomheden opmærksom på, at han ønskede at holde 32 ugers forældreorlov fra den 15. marts 2019. Den 1. marts 2019 blev han opsagt uden begrundelse. Efter henvendelse fra medarbejderens fagforening meddelte virksomheden, at opsigelsen var begrundet i medarbejderens effektivitet og antal af fejl.

Omvendt bevisbyrde

Medarbejderen indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet, der fandt, at reglen om omvendt bevisbyrde fandt anvendelse. Nævnet fremsatte, at der var omvendt bevisbyrde, fordi opsigelsen skete på et tidspunkt, hvor barnets mor holdt orlov efter barselsloven, og inden manden havde afviklet sin planlagte forældreorlov.

Omvendt bevisbyrde betyder, at det er virksomheden, som skal bevise, at der er ikke er handlet i strid med loven. Virksomheden skulle altså påvise, at mandens ønske om at afholde forældreorlov ikke havde betydning for beslutningen om at opsige ham.

Virksomheden kunne ikke løfte den omvendte bevisbyrde

Virksomheden pegede på, at medarbejderen ikke havde udført arbejdet godt nok og derfor var blevet opsagt. De henviste til dokumentation for, at medarbejderen havde en pakkefejl på 4,6 pct. pr. ordre, hvor gennemsnittet for afdelingen var på 2,11 pct.

Ligebehandlingsnævnet vurderede dog, at virksomheden ikke kunne løfte bevisbyrden.

Nævnet lagde vægt på den tætte tidsmæssige sammenhæng mellem fremsættelsen af kravet om at holde forældreorlov den 16. februar 2019 og opsigelsen den 1. marts 2019.

Herudover lagde nævnet vægt på, at opsigelsen ikke blev nærmere begrundet, før fagforeningen henvendte sig, samt at virksomheden ikke havde gjort manden opmærksom på deres utilfredshed med hans arbejde ved en skriftlig advarsel eller lignende.

Derfor skulle virksomheden betale medarbejderen en godtgørelse svarende til seks måneders løn.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 10. juni 2020 i sag nr. 9522.

DI's råd

Som denne sag viser, er det vigtigt, at I er særligt opmærksomme, hvis I overvejer at opsige en medarbejder, der afholder eller fremsætter ønske om at afholde forældre- eller barselsorlov.

Orloven må ikke have haft betydning for opsigelsen, hvorfor det er en fordel at kunne dokumentere en anden og saglig baggrund for opsigelsen.

Kontakt altid DI, hvis I er i tvivl.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.