Foto: Colourbox

10.11.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Husk at varsle ferielukning mellem jul og nytår

Hvis I skal nå at varsle medarbejdere til at holde ferie i forbindelse med jul og nytår, skal det ske senest den 24. november 2020, idet den 23. december 2020 er en almindelig arbejdsdag. Hvis medarbejderne ikke har nok ferie til gode, kan I aftale, at I modregner i den ferie, de optjener efterfølgende.

Ferie mellem jul og nytår skal varsles senest den 24. november

Varsling af juleferie følger reglerne om restferie. Det betyder, at restferie skal varsles med mindst én måneds varsel.

Hvis I derfor ønsker at varsle ferie i perioden 24. december 2020 til og med 3. januar 2021, skal I gøre det senest den 24. november 2020.

Særlige regler, når virksomheden holder ferielukket

Hvis virksomheden holder ferielukket, skal arbejdsgiveren i videst muligt omfang sikre, at medarbejderen har optjent betalt ferie til alle de dage, virksomheden holder lukket. Gør I ikke dette, skal I betale medarbejderen løn for de pågældende dage.

Hvis virksomheden holder lukket på et tidspunkt, hvor en medarbejder, som har været ansat i hele det foregående ferieår og frem til virksomhedslukningen, ikke har optjent betalt ferie til alle de dage, virksomheden holder lukket, skal I give feriebetalingen på forskud, mod at I kan modregne i medarbejderens efterfølgende optjening af betalt ferie.

Idet vi er overgået til samtidighedsferie pr. 1. september 2020 vil medarbejderen kun have optjent 6,24 feriedage til afholdelse i december 2020 og yderligere 2,08 feriedag til afholdelse i januar 2021.

Hvis I har givet medarbejderen lov til at bruge af optjent samtidighedsferie efter den 1. september 2020, eksempelvis i efterårsferien, vil I skulle betale løn under ferielukning for disse dage, da arbejdsgiver ikke har sikret, at medarbejderen har gemt optjente feriedage til virksomhedens ferielukning mellem jul og nytår.  

Hvis medarbejderen ikke har været ansat hele det foregående ferieår og frem til virksomhedslukningen og ikke optjent betalt ferie til alle de dage, virksomheden holder lukket, har medarbejderen ikke krav på løn de pågældende dage, men I og medarbejderen kan aftale, at medarbejderen får feriebetalingen på forskud, mod at I kan modregne i den efterfølgende optjening af betalt ferie.

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.