Foto: Colourbox
10.11.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Kaldte kundens lejer for en fed, rødhåret matrone

Afskedigelsesnævnet mente ikke, at det var sagligt at opsige en tømrer, som havde kaldt en kundes lejer for en ”fed, rødhåret matrone”. Nævnet vurderede dog, at tømrerens opførsel var så grov, at godtgørelsen blev en del lavere, end den ellers ville have været.

Fornærmede kundens lejer

Sagen handlede om en mand, som var ansat i en tømrervirksomhed i ca. 14 år. Tømreren arbejdede på et byggeprojekt hos en kunde, som udlejede lejligheder.

En dag løb tømreren ind en kvindelig lejer ved ejendommens elevator. Tømreren blev irriteret på kvinden, der tog elevatoren, så han måtte stå og vente længere, end hans temperament tillod.

Tømreren gik efter elevatorepisoden uden for bygningen, stillede sig ved nogle kolleger og sagde: ”Så I hende den store, fede rødhårede matrone?”.

Hvad tømreren ikke vidste var,  at kvinden også var gået ud af bygningen og havde overhørt hans udtalelse.

Blev opsagt og klagede til Afskedigelsesnævnet

Kvinden kontaktede straks tømrervirksomhedens direktør, der foranstaltede en undersøgelse af sagen.

Tømreren stod ved sin udtalelse og tilbød at sige undskyld til kvinden, men da man ikke kunne finde hende, lod det sig ikke gøre.

Tømreren blev opsagt, og hans forbund indbragte sagen for Afskedigelsesnævnet med påstand om godtgørelse efter hovedaftalens § 4, stk. 3 beregnet til 156.000 kr.

Godtgørelse nedsat på grund af kritisabel opførsel

Den kvindelige lejer ønskede ikke at afgive forklaring i nævnet, men Afskedigelsesnævnet lagde vægt på hendes klage til virksomheden, som stemte overens med tømrerens egen forklaring.

Nævnet lagde dog også til grund, at tømreren ikke vidste, at kvinden overhørte hans udtalelse. Det var en formildende omstændighed, at tømreren ikke havde  haft til hensigt at genere kvinden eller at skade virksomheden, og derfor var opsigelsen ikke sagligt begrundet. Godtgørelsen blev dog nedsat til 75.000 kr. med henvisning til tømrerens kritisable opførsel.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets afgørelse af  21. september 2020 i sag nr. 20200427.

DI's råd

Inden I opsiger en medarbejder som følge af dårlig opførsel, bør I overveje, om adfærden er så grov, at det er sagligt at opsige eller bortvise medarbejderen, eller om en advarsel eller påtale er tilstrækkeligt.

Kontakt altid DI, hvis I er i tvivl om, hvorvidt en opsigelse er saglig eller ej.  

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

DI's Opsigelsesberegner

Start
Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.