Foto: Colourbox
23.11.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Satser for kilometerpenge og rejseudgifter 2021

Find de nye satser for, hvad virksomheden kan betale af skattefri kilometerpenge og rejseudgifter til medarbejdere.

Satserne for kilometerpenge og befordringsfradrag falder

Satserne for 2021 falder i forhold til 2020. Årsagen er først og fremmest forventede lavere benzinpriser i 2021. Desuden kører biler fortsat længere på en liter benzin.

Befordringsgodtgørelse (kilometerpenge)

Virksomheden kan skattefrit betale kilometerpenge til en medarbejder, som benytter sin egen bil under arbejdet.

Statens takster for kørsel i bil/motorcykel for 2021

Indtil 20.000 km. årligt: 3,44 kr. pr. km.

Over 20.000 km. årligt: 1,90 kr. pr. km.

Hvis medarbejderen kører på sin egen cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller eget el-løbehjul er satsen 0,54 kr. pr. km.

Kontrol med kilometerpenge

Virksomheden skal føre kontrol med antallet af kørte kilometer for at kunne betale kilometerpenge til medarbejderen. Arbejdsgiveren skal føre kontrol med:

  • Rejsens/kørslens erhvervsmæssige formål
  • Rejsens start- og sluttidspunkt, antallet af erhvervsmæssige rejsedage/det faktiske antal erhvervsmæssigt kørte km., angivelsen heraf samt dato for kørslen
  • Rejsens/kørslens mål og eventuelle delmål
  • Beregningen af rejsegodtgørelsen/befordringsgodtgørelsen – herunder de anvendte satser.

Hvis virksomheden udbetaler mere end statens takster for kilometerpenge, skal medarbejderen betale skat af hele beløbet.

Medarbejderen betaler også skat af hele beløbet, hvis han eller hun modtager et fast beløb, som er uafhængigt af antal kørte kilometer.

Befordringsfradrag (fradrag for kørsel mellem hjem og arbejde)

Medarbejdere har mulighed for at tage et skattemæssigt fradrag for den afstand, der er mellem medarbejderens bopæl og arbejdsstedet.

Fradraget er uafhængigt af, om medarbejderen benytter egen bil eller ej. Der kan foretages fradrag, uanset om medarbejderen selv kører i bil, eller om medarbejderen kører sammen med en kollega.

Også hvis medarbejderen vælger at tage offentlige transportmidler eller for eksempel cykle til arbejdet, kan fradraget beregnes ud fra afstanden mellem hjem og arbejde.

Satserne for indkomståret 2021 er fastsat til:

0-24 km.: Intet fradrag

25-120 km.: 1,90 kr. pr. km.

Over 120 km.: 0,95 kr. pr. km.

Over 120 km. i visse udkantskommuner: 1,90 kr. pr. km.

Rejseudgifter

Hvis medarbejderen rejser i forbindelse med arbejdet, kan virksomheden skattefrit betale udgifter til mad, drikke og overnatning efter regning.

Virksomheden kan derudover betale medarbejderen en skattefri godtgørelse på 25 pct. af kostsatsen til at dække udgifter til småfornødenheder på rejsen.

Virksomheden kan i stedet for at dække udgifter vælge at betale medarbejderen en skattefri godtgørelse for henholdsvis mad og drikke på 532,00 kr. (kostsatsen) og 228,00 kr. (logisatsen).

Alternativt kan medarbejderen foretage fradrag for faktiske rejseudgifter mod dokumentation eller ved anvendelse af standardsatserne. Fra og med indkomståret 2021 er loftet over fradraget for rejseudgifter 29.300 kr.

Fri kost

Får medarbejderen fri kost på rejsen, skal kostsatsen (532,00 kr.) reduceres med 15 pct. for morgenmad, 30 pct. for frokost og 30 pct. for aftensmad.

Alle skattefri godtgørelser kræver, at der er tale om en rejse på mindst 24 timer, og at medarbejderen overnatter i forbindelse med rejsen.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.