Foto: Colourbox
08.12.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Ret til løn, selv om lovpligtigt kursus manglede

En chauffør blev sendt hjem uden løn, indtil han havde gennemgået et lovpligtigt kursus. Arbejdsretten kom frem til, at han havde ret til løn, da virksomheden ved ansættelsen af chaufføren kort tid forinden ikke havde kontrolleret, at han havde det pågældende kursus.

Der blev i starten af 2018 indført krav om, at buschauffører, der kører ordinær rutetrafik, skulle have et handicapbevidsthedsgørende kursus af én dags varighed for lovligt at føre bussen.

Kravet gjaldt for chauffører, der ikke allerede havde modtaget tilsvarende undervisning som led i andre kurser.

Ansat kort tid efter indførelse af krav

En chauffør blev ansat kort tid efter indførelse af kravet. Ved ansættelsen forudsatte virksomheden, at chaufføren lovligt kunne køre bus og havde alle lovpligtige kurser, men virksomheden kontrollerede ikke, om chaufføren havde gennemført det handicapbevidsthedsgørende kursus.

Buschauffører skal hvert femte år gennemføre obligatorisk efteruddannelse for erhvervschauffører, mens det handicapbevidsthedsgørende kursus blot skulle gennemføres en enkelt gang og skulle således ikke fornys efterfølgende.

Razzia og fokus på lovpligtige kurser

I november 2018 blev der gennemført en razzia på Horsens Banegård, hvor det blandt andet blev tjekket, om chaufførerne havde alle lovpligtige kurser. Virksomheden skrev på denne baggrund ud til alle chauffører og mindede dem om, at de skulle gennemføre det handicapbevidsthedsgørende kursus, hvis de ikke allerede havde gennemført det som selvstændigt kursus eller som led i andre kurser.

Hjemsendt uden løn

Da chaufføren ikke tidligere havde deltaget i kurset, kontaktede han virksomheden. Virksomheden sendte ham hjem uden løn, indtil han havde deltaget i kurset, da chaufføren ikke lovligt kunne føre bussen, før han havde gennemført det pågældende kursus.

Andre chauffører, der kontaktede virksomheden, blev også sendt hjem, men det varierede, om disse havde fri uden løn, eller om de afholdt feriefridage, afspadsering eller ferie.

Forbundet krævede løn i perioden

Forbundet var ikke enig i, at chaufføren kunne sendes hjem uden løn og indbragte sagen for Arbejdsretten.

Arbejdsretten gav chaufføren medhold i, at virksomheden skulle betale løn i den periode på ca. en uge, hvor han var hjemsendt, mens han ventede på at deltage i det lovpligtige kursus.

Fælles ansvar

Arbejdsretten lagde i den forbindelse vægt på, at chaufføren ikke havde vidst, at der var indført krav om deltagelse i den pågældende lovpligtige kursus.

Efter Arbejdsrettens opfattelse havde virksomheden og chaufføren et fælles ansvar for, at han opfyldte uddannelseskravet, og det kunne ikke udelukkende lægges chaufføren til last, at han ikke havde taget denne uddannelse.

Virksomheden havde som arbejdsgiver for et større antal buschauffører en særlig anledning og forpligtelse til at holde sig ajour med de til enhver tid gældende uddannelseskrav og burde derfor have kontrolleret, at chaufføren havde den fornødne uddannelse ved ansættelsen.

Skulle betale løn, men ingen bod

På denne baggrund, og da chaufføren havde været ansat så kort tid, at han ikke havde optjent frihed, der kunne afvikles i perioden, fandt Arbejdsretten, at chaufføren var berettiget til løn i den periode, hvor han havde været sendt hjem.

Da det imidlertid også påhvilede chaufføren at sikre, at han havde den fornødne efteruddannelse, og da det ikke havde været muligt at tilbyde chaufføren andet arbejde i perioden, fandt Arbejdsretten, at der ikke var grundlag for at idømme virksomheden en bod

DA første sagen for virksomheden på vegne af DI.

Nyheden er baseret på Retsformands afgørelse af 17. september 2020.

DI's råd

Sagen viser, at det er en forudsætning, at det har stået klart for medarbejderen, at opfyldelsen af et uddannelseskrav er en forudsætning for ansættelsen, før virksomheden kan sende en medarbejder hjem uden løn, indtil medarbejderen opfylder kravet.

Afgørelsen er konkret begrundet i sagens forløb, herunder at der var tale om et nyt uddannelseskrav, som medarbejderen ikke var bekendt med.

Kontakt DI for rådgivning, hvis lignende situationer opstår.

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.