Foto: Colourbox
04.12.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Satser for sygedagpenge, G-dage m.m. 2021

Med virkning fra den 1. januar 2021 reguleres en række satser inden for det arbejdsmarkedspolitiske område.

Følgende satser på beskæftigelsesområdet træder i kraft den 1. januar 2021:

G-dage

Hel godtgørelse                                                                          892 kr. pr. dag
Halv godtgørelse                                                                       446 kr. pr. dag

Arbejdsløshedsdagpenge

Fuldtidsforsikrede                                                                     19.322 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede                                                                        12.881 kr. pr. md. 
Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt)   15.844 kr. pr. md. 
Dimittend, deltidsforsikrede (med forsørgelsespligt)   10.562 kr. pr. md.
Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)  13.815 kr. pr. md.  
Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)    9.210 kr. pr. md.

50 pct.-satsen (ungesatsen)

Fuldtidsforsikrede                                                                     9.661 kr. pr. md. 
Deltidsforsikrede                                                                       6.441 kr. pr. md.

Efterløn

Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)                                          17.583 kr. pr. md. 
Deltidsforsikrede (91 pct. sats)                                             11.722 kr. pr. md. 
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)                                       19.322 kr. pr. md. 
Deltidsforsikrede (100 pct. sats)                                          12.881 kr. pr. md.

Skattefri præmie, fuld tid                              13.912 kr. pr. portion
Skattefri præmie, deltid                                9.274 kr. pr. portion

 

OBS

Satserne for fleksjob, ledighedsydelse, dagpenge og forsikringsordning for mindre arbejdsgivere er ikke offentliggjort endnu. De vil blive tilføjet, når de er tilgængelige.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.