Foto: Colourbox

25.02.20 Vi rådgiver dig Nyheder

12 måneders løn for brug af 120-dagesreglen ved handicap

I en sag fra Østre Landsret blev en virksomhed dømt til at betale 12 måneders løn for at have opsagt en medarbejder med 120-dagesreglen. Virksomheden havde brugt 120-dagesreglen uden at have truffet de nødvendige tilpasningsforanstaltninger til medarbejderens handicap.

Butikschef fik hjernerystelse

En butikschef havde efter et fald på en trappe pådraget sig hjernerystelse og kronisk hovedpine. Det betød, at hun havde et særligt behov for ro og hvile i løbet af en arbejdsdag og et særligt behov for hjælp til at fokusere på opgaveløsninger.

Fik personlig assistent

Butikschefen fik derfor i 2011 igennem jobcenteret bevilliget en personlig assistent til at hjælpe med arbejdet i op til 15 timer om ugen. Den personlige assistent skulle hjælpe butikschefen med opgaver, som hun ikke selv kunne udføre.

Virksomheden fik løbende tilskud fra kommunen til den personlige assistent.

Fra 2011 og indtil 2016 forløb ordningen med den personlige assistent på den måde, at butikschefen sommetider arbejdede hjemmefra eller gik før butikkens lukketid, mens den personlige assistent blev tilbage i butikken.

Skulle være der 37 timer om ugen

Kommunen gav dog virksomheden besked i marts 2016 om, at det var en betingelse for bevillingen af den personlige assistent, at butikschefen selv skulle være på arbejde i alle de 37 timer, samtidig med den personlige assistent.

Virksomheden ønskede derfor, at butikschefen skulle være på arbejdet i butikkens åbningstid, som var fra 10-17.30. Dette mente butikschefen ikke, at hun kunne på grund af hjernerystelsen.

Butikschefen sygemeldte sig herefter over for virksomheden med angst og stresssymptomer.

Virksomheden holdt gentagne møder med butikschefen under hendes sygemelding, hvor de drøftede forskellige løsninger, blandt andet muligheden for deltid.

Virksomheden og butikschefen blev dog ikke enige om en løsning, og den 1. september 2016 blev butikschefen opsagt med 120-dagesreglen.

Anlagde sag om forskelsbehandling

Butikschefen anlagde herefter en sag mod virksomheden, som endte i Københavns Byret.

Byretten fandt, at butikschefen som følge af sin hjernerystelse og kroniske hovedpine var handicappet, og at hun var omfattet af forskelsbehandlingsloven. Derfor var virksomheden forpligtet til at tilpasse arbejdet.

Retten mente, at virksomheden havde opfyldt deres tilpasningsforpligtelse på det tidspunkt, hvor de havde den personlige assistent ansat, samtidig med en gensidig aftale med butikschefen om, at hun gerne måtte arbejde hjemmefra, når den personlige assistent blev tilbage i butikken.

Men i foråret 2016, hvor denne praksis blev ændret, og butikschefen i stedet skulle opholde sig alle 37 timer i butikken, mente retten ikke længere, at virksomheden havde opfyldt tilpasningsforpligtelsen.

Retten mente herudover, at virksomhedens tilbud om, at butikschefen kunne arbejde på deltid ikke betød, at tilpasningsforpligtelsen var opfyldt.

Virksomheden kunne have tilpasset jobbet endnu mere – eksempelvis ved at indrette plads i butikken, hvor der var mulighed for ro og hvile til butikschefen, fastslog retten.

Måtte ikke anvende 120-dagesreglen

Derfor måtte virksomheden ikke anvende 120-dagesreglen, som ikke kan bringes i anvendelse, når en arbejdsgiver har undladt at træffe de hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger efter bestemmelserne i forskelsbehandlingsloven.

Derfor mente retten, at virksomheden havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven.

Retten lagde blandt andet vægt på butikschefens anciennitet på 12 år og tilkendte butikschefen en godtgørelse på i alt 12 måneders løn.

Sagen blev efterfølgende anket til Østre Landsret, der stadfæstede dommen i november 2019.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Østre Landsrets dom af 4. november 2019 i sag BS-37426-2018.

DI's råd

Sagen viser, at virksomheder fortsat skal være påpasselige med at opsige medarbejdere med 120-dagesreglen, når der er usikkerhed om, hvorvidt medarbejderen er handicappet, og om virksomheden i så fald har opfyldt deres tilpasningsforpligtelse.

Kontakt altid DI for personalejuridisk rådgivning, hvis I påtænker at opsige en medarbejder med 120-dagesreglen, som muligvis kunne være at anse for handicappet.

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter