Foto: Getty Image

17.02.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Det var okay at beholde de nye medarbejdere

Afskedigelsesnævnet gav en virksomhed medhold i, at det var sagligt at opsige nogle medarbejdere med anciennitet på op til 14 år og i stedet beholde medarbejdere, der endnu ikke var tiltrådt.

I en ny afgørelse har Afskedigelsesnævnet fastslået, at det forhold, at en medarbejder endnu ikke er tiltrådt, ikke i sig selv medfører, at medarbejderen uden videre skal opsiges før medarbejdere, der allerede arbejder i virksomheden. Det gælder også, selv om disse medarbejdere har en lang anciennitet.

Tilpasning af arbejdsstyrken

Den konkrete sag vedrørte en luftfartvirksomhed, der over en kortere periode havde ansat en række nye medarbejdere, dels for at supplere arbejdsstyrken og dels som en egentlig forøgelse af medarbejderantallet på grund af flere opgaver.

I efteråret 2018 indtrådte imidlertid en række forskellige omstændigheder, der betød, at virksomheden var nødt til at reducere antallet af medarbejdere betydeligt.

Kriterier for udvælgelse

Udvælgelsen af de personer, der skulle opsiges, skete på baggrund af kriterierne sygefravær, fleksibilitet og anciennitet. Det var virksomhedens opfattelse, at en række medarbejdere havde skilt sig sådan ud i forhold til sygefravær og mangel på fleksibilitet, at det var berettiget at antage, at de nyansatte medarbejdere, der endnu ikke var tiltrådt, ville gøre det bedre.

På denne baggrund valgte virksomheden at opsige en række medarbejdere med længere anciennitet og i stedet behold de nyansatte, der endnu ikke var tiltrådt.

Forbundets påstand

I sagen hævdede forbundet, at en opsigelse aldrig kan være saglig, hvis arbejdsgiveren på opsigelsestidspunktet har indgået aftaler med nye medarbejdere, der endnu ikke er tiltrådt.

Virksomhedens skøn må omfatte alle medarbejdere

Dette synspunkt var Afskedigelsesnævnet ikke enig i. Nævnet fandt således, at arbejdsgiveren under sådanne omstændigheder skal foretage et samlet skøn over, hvilke medarbejdere der bedst kan undværes, og at dette skøn må omfatte alle medarbejdere.

Regler om inddragelse af anciennitet

Det var bemærkelsesværdigt, at nogle af de opsagte medarbejdere havde ganske lang anciennitet og alligevel blev valgt fra til fordel for helt nye medarbejdere.

Afgørelsen bekræfter således, at den særlige beskyttelse mod opsigelse, der gælder for medarbejdere med mere end 25 års anciennitet, ikke  gælder for medarbejdere med kortere anciennitet.

I forhold til medarbejdere med helt kort (eller ingen) anciennitet, har arbejdsgiveren et helt frit skøn, når det skal vurderes, hvem der skal opsiges. Arbejdsgiveren vælger således frit, og kan heller ikke pålægges at inddrage bestemte kriterier i sin vurdering.

For medarbejdere, der har længere anciennitet, men dog kortere end 25 år, gælder det, at virksomheden skal kunne dokumentere, at ”lang anciennitet” er inddraget som et hensyn. Men virksomheden kan ikke stilles til regnskab for, hvordan de forskellige hensyn er vægtet over for hinanden.

I relation til medarbejdere med mere end 25 års anciennitet vil virksomheden ofte være underlagt den såkaldte 25-årsregel, der indebærer, at virksomheden ”skal tage særlige hensyn for at undgå afskedigelse”.

I den konkrete sag var det af afgørende betydning, at der var indgået bindende ansættelsesaftaler med de ikke-tiltrådte medarbejdere, inden virksomheden kendte eller burde kende til de omstændigheder, der begrundede opsigelserne.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse af 15. november 2019 i sagerne 20190230 og 20190231.

DI's råd

Selvom udgangspunktet er, at en virksomhed har et frit skøn til at opsige, er der altid grund til at udvise opmærksomhed, når der skal medarbejdere med længere anciennitet skal opsiges.

Det gælder i særdeleshed, hvis det sker til fordel for medarbejdere med meget kort anciennitet.

Her er det vigtigt, at arbejdsgiveren kan dokumentere, at hensynet til anciennitet er inddraget i vurderingen.

Kontakt altid DI for rådgivning, hvis I overvejer at opsige medarbejdere med mere en 25 års anciennitet.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter