Modelfoto: Getty Image

03.02.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Ikke forskelsbehandling at opsige den ældste medarbejder

Ligebehandlingsnævnet har slået fast, at det ikke var forskelsbehandling på grund af alder at opsige en 72-årig regnskabsmedarbejder, selv om han var den ældste og den eneste i afdelingen, som blev opsagt, og selv om virksomheden ved tidligere lejlighed havde gennemført seniorsamtaler med medarbejderen om hans planer for pension.

Fik to valgmuligheder

Medarbejderen blev ansat den 1. februar 2000. Medarbejderen havde en lang række arbejdsopgaver, men primært almindelige regnskabsopgaver.

Virksomheden afholdt den 4. februar 2016 en samtale med medarbejderen i anledning af, at medarbejderen fyldte 70 år. Her blev han præsenteret for to muligheder – både mundtligt og via e-mail. Forslagene lød:

1. At medarbejderen formelt gik på pension og hævede alle sine pensioner. Hvis medarbejderen havde lyst til at bevare sin fuldtidsindsats på kontoret, var virksomheden villig til at supplere lønnen til den løn, han havde på tidspunktet.

2. At medarbejderen gik på deltid, hvorefter parterne ville aftale, hvor mange timer deltiden skulle udgøre.

Medarbejderen afviste begge tilbud og ønskede at holde fast i sin fuldtidsbeskæftigelse.

Opsigelse på grund af alder

Medarbejderens ansættelsesforhold fortsatte uændret indtil 8. august 2018, hvor han blev indkaldt til en seniorsamtale hos virksomhedens økonomichef.

Her drøftede man medarbejderens fremtidige disponering, da virksomheden ville omstrukturere en række opgaver på arbejdspladsen.

Medarbejderen ønskede fortsat ikke at acceptere nogen af virksomhedens to forslag, og derfor blev han opsagt den 27. august 2018.

Opsigelsen var begrundet med, at økonomiopgaverne skulle ændres væsentligt, herunder automatisering og bortfald af hidtidige manuelle opgaver samt digitalisering af processer generelt.

Medarbejderen, der var 72 år på opsigelsestidspunktet, var den ældste ansatte i økonomiafdelingen. Økonomiafdelingen bestod af en økonomichef på 56 år, en fuldtidsansat på 47 år og to deltidsansatte på henholdsvis 59 og 62 år.

Saglig afskedigelse

Medarbejderen mente, at seniorsamtalen den 8. august 2018 og e-mailen fra 2016, da han fyldte 70 år, viste, at han var blevet opsagt på grund af sin alder, og han indklagede virksomheden til Ligebehandlingsnævnet for forskelsbehandling på grund af alder.

Ligebehandlingsnævnet gav ikke medarbejderen medhold. Nævnet lagde vægt på, at ansættelsesforholdet efter forløbet i 2016 fortsatte uændret.

Af opsigelsesbrevet af 27. august 2018 fremgik det, at opsigelsen skete som følge af omstrukturering af opgaver i økonomiafdelingen, hvor medarbejderen var ansat.

Ligebehandlingsnævnet lagde til grund, at medarbejderens primære arbejdsopgaver var af tung manuel, regnskabsmæssig karakter, og at hans arbejdsopgaver ikke ville være tilstede efter gennemførelsen af automatisering- og digitaliseringsprocessen.

Yderligere lagde nævnet vægt på, at de øvrige medarbejdere i økonomiafdelingen ikke havde samme arbejdsopgaver som den opsagte medarbejder, og at deres arbejdsopgaver derfor ikke ville bortfalde.

Derfor kom Ligebehandlingsnævnet frem til, at der ikke var grund til at formode, at medarbejderen var blevet opsagt på grund af forskelsbehandling på grund af alder, og virksomheden blev frifundet.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 24. oktober 2019 i sag j.nr. 19-353448.

DI's råd

Sagen viser, at det som udgangspunkt ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at skabe en formodning for forskelsbehandling på grund af alder, at en arbejdsgiver spørger til en medarbejders pensionsplaner som led i sin planlægning og tilrettelæggelse af virksomhedens drift.

Det forhold, at den opsagte medarbejder var den ældste og den eneste medarbejder, der blev opsagt, kan heller ikke i sig selv føre til, at der er påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at klagers alder har haft betydning for, at det var netop ham, der blev opsagt.

DI's Opsigelsesberegner

Start

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter