Foto: Getty Image

03.02.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Overarbejde skal kunne bevises

Østre Landsret har frikendt en virksomhed for et krav om betaling for overarbejde, fordi medarbejderen ikke havde afleveret timesedler, og virksomheden derfor ikke kunne kontrollere medarbejderens overarbejde.

En medarbejder og en virksomhed havde i ansættelsesbeviset aftalt, at medarbejderen skulle aflevere månedlige timesedler.

Da medarbejderen fratrådte, påstod han, at han havde krav på betaling for overarbejde. Det afviste virksomheden, fordi medarbejderen aldrig havde afleveret timesedler.

Medarbejderen rejste et krav mod virksomheden om efterbetaling af overarbejde ved retten, hvor han hævdede, at han løbende havde haft overarbejde, men at han aldrig havde fået betaling for overarbejdet eller afspadsering.

Var timesedlerne afleveret eller ej?

I forbindelse med ansættelsen var det aftalt, at medarbejderen hver måned skulle levere timesedler, så virksomheden kunne holde styr på eventuelt overarbejde.

Medarbejderen forklarede, at han altid havde afleveret timesedlerne på kontoret til sekretæren. Han mente derfor, at det var virksomhedens risiko, at overarbejdet ikke var blevet afspadseret i løbet af ansættelsesforholdet, og at han derfor havde krav på efterbetaling af overarbejdet.

Sekretæren forklarede, at hun aldrig havde modtaget timesedler fra medarbejderen. Hun forklarede derudover, at hun gentagne gange havde rykket for en opgørelse. Hun havde derfor aldrig set et timeregnskab fra medarbejderen.

Bogholderen i virksomheden forklarede samstemmende, at hun heller aldrig havde set nogen timesedler.

Betaling kræver dokumentation

Efter vidneudsagnene i sagen fandt retten det ikke godgjort, at medarbejderen rent faktisk havde afleveret timesedler. Der blev lagt afgørende vægt på de andre medarbejderes vidneudsagn.

Derfor fik virksomheden medhold i, at de ikke havde haft mulighed for at kontrollere overarbejdet, og medarbejderen derfor ikke havde et krav.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Østre Landsrets dom af 20. juni 2019 i sag nr. BS-18077/2018-OLR.

DI's råd

Sagen viser, at overarbejde skal kunne dokumenteres, før der er krav om betaling. 

Hvis medarbejderen selv undlader at aflevere timesedler eller registrere arbejdstid, kan virksomheden i særlige situationer derfor med rette undlade at betale overarbejde, som ikke er dokumenteret.

Kontakt DI, hvis du er i tvivl om betaling af overarbejde eller overvejer ikke at betale for påstået overarbejde.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter