Foto: Getty Image

02.03.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Lager fanget i internet

En virksomhed på Lager- og Terminaloverenskomsten har plukkere, der indsamler og pakker varer købt på nettet. En voldgift har fastslået, hvilken løn plukkere skal have.

Virksomheden på Lager- og terminaloverenskomsten beskæftiger mange ufaglærte, der efter en ganske kort oplæring på en times tid kan gå i gang med at indsamle varer købt på nettet i en indkøbsvogn og pakke dem. Det hele styret af en håndterminal eller sorteringsmaskine, der fortæller, hvad medarbejderen skal gøre.

Nogle få medarbejdere med erfaring sørger så for, at lastbiler bliver losset og lastet på rampen.

Uenighed om lønsats

Specialoverenskomsten for lager- og terminalarbejde har en regel om, at der skal betales et lager- og terminaltillæg på 15,50 kr.

Det fik medarbejderne på rampen. Men plukkerne blev aflønnet efter en regel i ATL-hovedoverenskomsten, hvorefter specialarbejdere betales med et specialarbejdertillæg på 7,20 kr. (eller efter en jobvurderingsordning).

Forbundet mente, at alle på lageret skulle have det høje terminaltillæg.

Kun til ”pladsmænd”

Dommeren i en faglig voldgift måtte konstatere, at ordlyden af de to regler ”ikke har nogen klar indbyrdes sondring mellem medarbejdere, hvis arbejde i hovedsagen foregår på et lager.” Og jobbetegnelsen i kontrakterne er ikke afgørende.

Dommeren tog udgangspunkt i, at betalingen til specialarbejdere er ”udformet med sigte på medarbejdere, der virker som ”pladsmænd” eller lignende […], hvis hovedopgave er at holde orden og bistå med varierende og forefaldende opgaver, som ikke direkte angår selve håndteringen af de varer eller genstande, der modtages, opbevares og afsendes fra lageret.”

Derfor blev virksomheden dømt til at betale terminaltillægget til medarbejdere, der udfører plukkearbejde.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på faglig voldgifts kendelse af 27. januar 2020 i sag nr. FV2019.0089.

DI's råd

Sagen viser, at det kan være vanskeligt at vurdere, hvordan løntillæg skal tildeles. Historiske forudsætninger, som ikke kan læses i overenskomsten, kan afgøre tvivlsspørgsmål i en voldgift. 

Den afklaring, som voldgiften har bragt, viser, at lønniveauet på ATL-området for selv helt ukvalificeret plukarbejde starter ved 128,60+15,50 = 144,10 kr. 

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter