Foto: Colourbox

30.03.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Ophold i hjemmet var arbejdstid

Østre Landsret afgjorde i en sag om rådighedsvagt for en chauffør, at de geografiske og tidsmæssige begrænsninger for medarbejderen var så store, at den fulde rådighedsvagt skulle anses som arbejdstid, og at 48-timersreglen dermed var brudt.

Da en medarbejders ansættelse som chauffør stoppede, rejste han et krav om brud på 48-timersreglen. Medarbejderens arbejde havde været planlagt som en form for rådighedsvagt, hvor medarbejderen skulle være klar til at køre ud, når han blev kaldt ud.

Rådighed eller arbejde?

I den konkrete sag var aftalen, at chaufføren skulle være til rådighed i tidsrummet fra kl. 06.00 til 18.00 mandag til fredag, svarende til 60 timer om ugen.

I hans kontrakt var der endvidere indskrevet, at ethvert udkald skulle efterkommes uden indsigelser.

Parterne var dog enige om, at den reelle kørselstid pr. uge udgjorde 34,92 timer og derfor ikke umiddelbart var i strid med 48-timers reglen.

Det springende punkt blev derfor, hvorvidt den tid, medarbejderen ventede på udkald i hjemmet, udgjorde hviletid eller arbejdstid.

Hviletid?

Under sagen fastholdt virksomheden, at der typisk var en responstid på 20 min, fra chaufføren modtog en opgave, til han sad i bilen. Virksomheden mente derfor, at der var tale om hviletid i den periode, medarbejderen ikke var kaldt ud.

Chaufføren forklarede, at der typisk var en responstid på 10-12 min, samt at han var forpligtet til at opholde sig i sin hjemzone (den kommune han boede i). Han gjorde derfor gældende, at de store begrænsninger i hans hviletid betød, at der var tale om arbejdstid.

Afgørelsen

Ud fra ovenstående forklaringer fandt Østre Landsret, at der samlet set gjaldt så store geografiske og tidsmæssige begrænsninger i chaufførens muligheder, at den fulde vagtperiode fra kl. 06.00 til 18.00 skulle medregnes ved opgørelsen af medarbejderens arbejdstid.

Da der var sket en betydelig overskridelse af 48-timers reglen, samt at chaufføren ikke havde fået særskilt betaling for overarbejde, blev han tilkendt en godtgørelse på kr. 25.000.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Østre Landsrets afgørelse af 2. december 2019 i sag nr. BS-29629/2019-OLR.

DI's råd

Afgørelsen er i tråd med tidligere afgørelser om rådighedsvagter, senest Vestre Landsrets afgørelse af 26. august 2019. 

Afgørelserne viser, at en virksomhed skal være påpasselig med at planlægge rådighedsvagter med tidsmæssige og geografiske begrænsninger for en medarbejder. 

I disse tilfælde risikerer virksomheden, at al rådighedstiden bliver anset som arbejdstid, og at 48-timersreglen dermed hurtigt bliver brudt.

Kontakt DI for hjælp til at sammensætte rådighedsvagter der sikrer mod brud på 48-timers reglen.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.