12.03.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Reglerne for arbejdsfordeling er lempet

Regeringen har den 12. marts valgt at gøre reglerne for arbejdsfordeling mere fleksible, både med hensyn til igangsættelse og skifte af type af arbejdsfordeling undervejs.(Opdateret den 14. april, kl. 16.22)

Arbejdsfordelingsordningen gør det muligt midlertidigt at nedsætte den overenskomstmæssige arbejdstid i en periode, uden at de berørte medarbejdere afskediges, for eksempel i perioder med manglende ordretilgang.

Under en arbejdsfordeling vil det være muligt at få supplerende dagpenge i perioder, hvor man går hjemme på grund af nedsat arbejdstid.

Ændringer til de nuværende regler

Regeringen har besluttet at gøre ordningen mere fleksibel, så virksomhederne hurtigere kan tilpasse sig den aktuelle situation. Det skal understøtte, at virksomhederne kan anvende ordningen til at undgå afskedigelser som følge af coronavirus.

Derfor ændres reglerne, så en arbejdsfordeling kan igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret.

Dermed suspenderes det nuværende krav om, at en arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret senest en uge før, at den kan træde i kraft.

Samtidig bliver det muligt for virksomhederne at skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet. Det indebærer, at ordningen bliver mere smidig, så tilpasninger til produktionen kan ske hurtigere.

Overenskomstmæssige bestemmelser om arbejdsfordeling

Er virksomhedens medarbejderne omfattet af overenskomstmæssige bestemmelser vedrørende arbejdsfordeling, vil det fortsat være disse der er gældende.

Hvis disse overenskomst bestemmelser indeholder begrænsninger i forhold til de nye regler, kan de nye regler kun anvendes, hvis overenskomsten indeholder en hjemmel til at lave en særlig  overenskomstfravigende aftale der gør det muligt at fravige overenskomstens regler om arbejdsfordeling eller hvis overenskomstparterne har lavet en særskilt aftale herom.

Det er altså vigtigt at du undersøger, om reglerne i den overenskomst, der gælder for jeres medarbejdere, indeholder sådanne begrænsninger, inden I benytter de nye fleksible regler.

Industriens Overenskomst indeholder visse begrænsninger, der gør, at de nye fleksible regler ikke umiddelbart kan anvendes. Overenskomstparterne har i den forbindelse indgået en aftale om, at virksomheder omfattet af Industriens Overenskomst kan få adgang til at anvende regeringens nye regler ved at indgå en lokalaftale efter § 8, stk. 7, hvorved overenskomstens regler for arbejdsfordeling fraviges, under nogle særlige betingelser. Læs mere om de særlige betingelser under punktet ” Hvordan aftaler virksomheden arbejdsfordeling for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst?” på siden ”I dybden med arbejdsfordeling”. 

På Træ- og Møbeloverenskomsten gælder der normalt et varsel på 14 dage forud for etablering af arbejdsfordeling, endvidere skal arbejdsfordeling godkendes af forbundet / 3f. 

På Træ- og Møbeloverenskomsten har overenskomstparterne i lyset af situationen omkring COVID-19 aftalt, at arbejdsfordeling ved lokal enighed kan igangsættes med 1 uges varsel. Arbejdsfordeling skal forsat anmeldes til jobcentret og godkendes af organisationerne. Dette forkortede varsel er gældende for arbejdsfordelinger, der aftales i perioden fra den 14. april 2020 til og med den 30. april 2020.

I perioden frem til 14. april har overenskomstparterne på Træ- og Møbeloverenskomsten aftalt, at arbejdsfordeling ved lokal enighed kan igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret og godkendt af organisationerne. Det er vigtigt at være opmærksom på, at dette forkortede varsel gælder for arbejdsfordelinger, der iværksættes fra 13. marts til og med 13. april 2020.” Efter denne periode, skal ovenstående varsel iagttages.

På Træ- og Møbeloverenskomsten gælder der normalt et varsel på 14 dage forud for etablering af arbejdsfordeling, endvidere skal arbejdsfordeling godkendes af forbundet / 3f.

På Træ- og Møbeloverenskomsten har overenskomstparterne i lyset af situationen omkring Covid-19 aftalt, at arbejdsfordeling ved lokal enighed kan igangsættes med 1 uges varsel. Arbejdsfordeling skal forsat anmeldes til jobcentret og godkendes af organisationerne. Dette forkortede varsel er gældende for arbejdsfordelinger, der aftales i perioden fra den 14. april 2020 til og med den 30. april 2020.

I perioden frem til 14. april har overenskomstparterne på Træ- og Møbeloverenskomsten aftalt, at arbejdsfordeling ved lokal enighed kan igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret og godkendt af organisationerne. Det er vigtigt at være opmærksom på, at dette forkortede varsel gælder for arbejdsfordelinger, der iværksættes fra 13. marts til og med 13. april 2020.” Efter denne periode, skal ovenstående varsel iagttages.

Læs mere om arbejdsfordeling

DI's råd

Vi anbefaler alle virksomheder, der ønsker at anvende arbejdsfordeling, til at kontakte DI for rådgivning.

Da der kan være overenskomstmæssige hindringer i at udnytte det nye regelsæt, vil det være en konkret vurdering på hvert overenskomstområde, i hvilket omfang reglerne kan komme i brug.

Faktaark om arbejdsfordeling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hent
Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.