Foto: Colourbox

30.03.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Speditør var ikke længere kompetent, egnet og disponibel

Ligebehandlingsnævnet har frifundet en virksomhed for at have overtrådt forskelsbehandlingsloven, da de opsagde en speditør med 32 års anciennitet på grund af langvarigt sygefravær. Opsigelsen var lovlig, fordi speditøren ikke længere var kompetent, egnet og disponibel til at varetage sin stilling.

Speditør i en mindre virksomhed

Medarbejderen var ansat som speditør i en transportvirksomhed bestående af blot fire speditører og én afdelingsleder.

Speditøren havde været ansat i 32 år, da han blev langtidssygemeldt på grund af skuldersmerter.

Virksomheden havde under sygeforløbet flere gange dialog med speditøren om hans helbredsmæssige tilstand og muligheden for at vende tilbage til arbejdet. Virksomheden forsøgte således at undersøge, hvad der kunne gøres for at tilpasse arbejdet, så speditøren kunne begynde at arbejde igen.

Virksomheden tilbød blandt andet speditøren at vende tilbage til arbejdet på deltid, men ordningen blev aldrig sat i gang, da speditøren også fik problemer med maven.

Mulighedserklæringer

I september 2017 var maveproblemerne så alvorlige, at speditøren fik foretaget en operation, hvor han fik fjernet sin milt og halvdelen af bugspytkirtlen.

Dialogen mellem virksomheden og speditøren fortsatte, og undervejs i det samlede forløb var der blevet udarbejdet to mulighedserklæringer.

I en af mulighedserklæringerne foreslog virksomheden selv tilpasninger til arbejdet ved at sørge for, at speditøren havde et hæve-/sænkebord, en ny stol og en specialmus.

I den sidste mulighedserklæring angav speditørens læge, at hans prognose var usikker, og at der ikke kunne gives et sikkert skøn for tilbagevenden, men at der i hvert fald gik tre måneder endnu.

På dette tidspunkt var virksomheden så driftsmæssigt presset af speditørens sygefravær, der havde varet 13 måneder, at de var nødsaget til at opsige speditøren.

Sag om forskelsbehandling

Opsigelsen medførte, at speditøren anlagde sag mod virksomheden ved Ligebehandlingsnævnet og påstod, at han var blevet opsagt i strid med forskelsbehandlingslovens handicapbeskyttelse.

DI trådte ind i sagen for virksomheden og argumenterede for, at opsigelsen ikke var i strid med loven, da speditøren ikke længere, efter 13 måneders sygdom, og uden at der var nogen tilpasning, der kunne hjælpe med en tilbagevenden, var kompetent, egnet og disponibel til at udføre sit arbejde.

Ligebehandlingsnævnet fandt, at speditøren var handicappet alene grundet hans skuldersmerter.

Herudover mente nævnet, at speditøren havde påvist faktiske omstændigheder for forskelsbehandling, da opsigelsen af ham var direkte begrundet i hans sygefravær. Nævnet fandt også, at virksomheden vidste eller burde vide, at speditøren var handicappet.

Men nævnet gav virksomheden medhold i, at speditøren efter det konkrete forløb ikke længere kunne anses for at være kompetent, egnet og disponibel til at udføre sit arbejde på opsigelsestidspunktet.

Derfor blev virksomheden frikendt.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 12. december 2019 i sag nr. 18-56393.

DI's råd

Sagen viser, at man som virksomhed har en pligt til at tilpasse arbejdet, hvis en medarbejder er handicappet. Virksomheden tog i den konkrete sag flere initiativer til at indgå i dialog med medarbejderen om mulighederne for tilpasning og fik udarbejdet mulighedserklæringer. Alligevel var der ikke nogen tilpasning, der kunne få medarbejderen tilbage.

Derfor var medarbejderen ikke længere kompetent, egnet og disponibel til at varetage sin stilling. Når det er tilfældet, har man som virksomhed ikke længere pligt til at opretholde ansættelse af medarbejderen.

Virksomhedens størrelse og det driftsmæssige pres, som denne ene medarbejders sygdom lagde på virksomheden, spillede også en rolle.

Kontakt altid DI, hvis I har spørgsmål i forbindelse med medarbejderes længevarende sygdom og forskelsbehandlingsloven.

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.