Foto: Colourbox

27.04.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Generelle aftaler om fravigelse af ferielovens varslingsregler bliver ugyldige

Efter den gældende ferielov er det muligt på forhånd at aftale at fravige ferielovens regler om, hvornår ferien skal holdes, og arbejdsgiverens frist ved fastsættelse af ferien. Den fleksibilitet indskrænkes væsentligt, når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020.

Mulighed for generel fravigelse forsvinder

Udgangspunktet er, at ferieloven ikke kan fraviges til ugunst for medarbejderen. I den gældende ferielovs § 21 er der imidlertid mulighed for ved aftale, f.eks. i en ansættelseskontrakt, at fravige bestemmelserne i:

  • Ferielovens § 14 om, hvornår ferien skal holdes,
  • Ferielovens § 15, stk. 2, om arbejdsgiverens frist ved fastsættelse af ferien og
  • Ferielovens § 16, stk. 1, om, at hovedferien ikke kan holdes i en opsigelsesperiode på tre måneder eller derunder.

Den nye ferielovs § 3, stk. 6, medfører, at generelle aftaler om fravigelse af ovenstående bestemmelser bliver ugyldige, når loven træder i kraft den 1. september 2020.

Det betyder for eksempel, at aftaler om, at medarbejderens hovedferie kan varsles til afholdelse med en måneds varsel i stedet for de almindelige tre måneder, som er angivet i loven, bliver ugyldige.

Stadig muligt at fravige i konkrete og aktuelle situationer

Den nye ferielov indebærer, at der ikke kan indgås generelle aftaler om at fravige ferielovens §§ 14, stk. 1, 15, stk. 2, 16, stk. 1, på forhånd.

Det vil imidlertid stadig være muligt at fravige bestemmelserne i konkrete og aktuelle situationer ved individuel aftale.

Hvis en medarbejder ønsker at holde ferie på et bestemt tidspunkt i en nær fremtid, er der altså ikke noget til hinder for, at medarbejderen fraskriver sig lovens varsel på en eller tre måneder.

DI's råd

DI anbefaler, at virksomheder, der har fraveget ferielovens §§ 14, stk. 1, 15, stk. 2, og/eller 16, stk. 1, i en ansættelseskontrakt, udarbejder et tillæg til ansættelseskontrakten, hvor medarbejderen orienteres om, at ansættelsesvilkåret bortfalder, når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. 

Sker det ikke, risikerer virksomheden at skulle betale en godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter