Foto: Colourbox

27.04.20 Vi rådgiver dig Nyheder

I orden at hjemsende, selv om kolleger havde afspadsering til gode

En faglig voldgift gav en virksomhed medhold i, at to medarbejdere, der var omfattet af Serviceoverenskomstens Skadesservicebestemmelser, kunne hjemsendes, selv om der blandt deres kolleger var medarbejdere, der havde et større antal afspadseringstimer, der ikke var afviklet

I en ny afgørelse vedrørende Skadesservicebestemmelserne i Serviceoverenskomsten, har en faglig voldgift fastslået, at hjemsendelse af medarbejdere på grund af arbejdsmangel ikke er betinget af, at samtlige afspadseringstimer i virksomheden er afviklet forinden.

Regler om hjemsendelse

Serviceoverenskomsten indeholder som mange andre overenskomster en regel om, at medarbejdere kan hjemsendes uden varsel og uden løn i tilfælde af arbejds- eller råvaremangel.

Skadesservicebestemmelserne indeholder imidlertid den lidt kryptiske tilføjelse, at medarbejderne kan hjemsendes i tilfælde af arbejdsmangel, ”der ikke kan imødegås ved afspadsering af overarbejde”.

Det var forbundets opfattelse, at denne formulering indebærer, at der ikke kan ske hjemsendelse, så længe der er afspadseringstimer, der ikke er afviklet.

Den konkrete sag

Den konkrete sag vedrørte en skadesservicevirksomhed, der over en periode havde oplevet en væsentlig nedgang i antallet af nye opgaver.

Efter at virksomheden i yderligere en periode havde forsøgt at holde medarbejderne beskæftiget ved forefaldende arbejde, havde de ikke længere arbejde nok til alle.

Virksomheden vurderede ikke, at det var en hensigtsmæssig løsning at lade tilfældige medarbejdere afspadsere. De valgte i stedet de to medarbejdere, der bedst kunne undværes i situationen. De to medarbejdere blev hjemsendt for en ubestemt periode, der endte med at være ca. tre måneder.

Forbundet hævdede, at disse hjemsendelser var sket i strid med overenskomsten, fordi der på hjemsendelsestidspunktet var andre medarbejdere, der havde afspadsering til gode.

Ledelsens ret at vurdere behovet

Dette synspunkt var dommeren ikke enig i. Han udtalte således, at hjemsendelse skal være sagligt og driftsmæssigt begrundet, og at en virksomhed derfor har pligt til at overveje, om den kan imødegå en arbejdsmangelssituation ved at lade medarbejderne afspadsere. Om dette konkret er tilfældet, er dog en driftsmæssig vurdering, der tilkommer ledelsen.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på faglig voldgifts kendelse af 15. november 2019.

DI's råd

Hjemsendelse er for mange virksomheder et relevant instrument til at håndtere midlertidig arbejds- eller råvaremangel.

Man bør dog huske, at hjemsendelse kan være ganske indgribende for medarbejderen, som uden varsel overgår til dagpenge.

Hvis I overvejer at hjemsende medarbejdere, bør I derfor altid vurdere, om resultatet kan opnås ved mindre indgribende foranstaltninger, eksempelvis afspadsering eller afvikling af ferie mv.

Kontakt DI for rådgivning, hvis I er i tvivl om, hvad den bedste løsning er i en konkret situation med arbejdsmangel.

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.