Foto: Colourbox

20.04.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Urimeligt at opsige medarbejder med 29 års anciennitet

Afskedigelsesnævnet fandt det ikke rimeligt, at en virksomhed havde opsagt en medarbejder med 29 års anciennitet, da de på grund af nedgang i produktionen måtte nedlægge over 100 stillinger.

Valgt ud fra objektive kriterier

Virksomhedens ledelse bad til brug for udvælgelse af personer, som skulle opsiges, de enkelte afdelingsledere om at komme med forslag til, hvilke medarbejdere der kunne opsiges.

På baggrund af forslagene fra arbejdslederne valgte virksomheden det endelige antal medarbejdere, som skulle opsiges.

Virksomheden benyttede et antal objektive kriterier til grund for opsigelserne. Blandt andet blev der lagt vægt på antallet af fejl og på medarbejderens fravær.

Burde være undgået

En af de opsagte medarbejdere havde 29 år anciennitet, da han blev opsagt. Han protesterede imod opsigelsen og indbragte sagen for Afskedigelsesnævnet.

Når medarbejdere har mere end 25 års anciennitet, har virksomheden pligt tilså vidt muligt at undgå at opsige sådanne medarbejdere.

Afskedigelsesnævnet mente, at virksomheden i den konkrete situation havde haft god mulighed for at undgå at opsige medarbejderen.

Ingen påtaler eller advarsler

Medarbejderen havde ganske vist haft en dårlig kvalitet i sit arbejde, men der havde aldrig været givet påtaler eller advarsler over for dette.

Der havde desuden været nogle personlige årsager til den dårlige kvalitet, som gjorde, at virksomheden ikke kunne lægge vægt på den dårlige kvalitet i den korte periode.

Fravær inden for det forventelige

Medarbejderens sygefravær bestod af flere kortere perioder med sygefravær samt en del fravær i forbindelse med barnets første sygedag.

Afskedigelsesnævnet fandt, at man måtte forvente, at en medarbejder med små børn i visse perioder er fraværende som følge af børns sygdom. Endvidere lå fraværet inden for det forventelige.

Ville ikke genansættes

Efter opsigelserne af det store antal medarbejdere var der efter en periode igen opstået mere arbejde på virksomheden. Man tilbød derfor medarbejderen genansættelse.

Medarbejderen ønskede dog ikke at blive genansat på grund af det forløb, der havde været efter opsigelsen. Det fandt Afskedigelsesnævnet ikke anledning til at anfægte.

Medarbejdere blev tilkendt en godtgørelse for uberettiget opsigelse svarende til 29 ugers løn.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er skrevet på grundlag af Afskedigelsesnævnets afgørelse af den 2. marts 2020 i sag 20190737.

DI's råd

Hvis en virksomhed ønsker at opsige en medarbejder med lang anciennitet – navnlig anciennitet på mere end 25 år – gælder der særlige regler om beviset for nødvendigheden af at opsige netop denne medarbejder.

Når der foretaget et meget stort antal opsigelser, er der en mulighed for, at dette efter omstændighederne også kan indebære opsigelse af medarbejdere med meget lang anciennitet. Det er dog også her store krav til beviset for nødvendigheden.

Medlemmer opfordres til at søge rådgivning i DI, hvis I overvejer at opsige en medarbejder med mere end 25 års anciennitet.

DI's Opsigelsesberegner

Start

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

Skabeloner

Skabelon til større afskedigelser

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.