18.05.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Elev skulle betale skat af godtgørelse for ophævet uddannelsesaftale

Højesteret har i en ny dom afgjort, at en elev skal betale skat af godtgørelse modtaget efter uberettiget ophævelse af en erhvervsuddannelsesaftale.

En tandplejeelev havde indgået en uddannelsesaftale med en tandlæge, som uberettiget ophævede aftalen.

Sagen blev indbragt for Tvistighedsnævnet, der afsagde kendelse om, at ophævelsen var uberettiget og tilkendte den studerende minimalerstatning efter funktionærlovens § 3.

Sagen endte hos Højesteret, som afslutningsvist tilkendte den studerende yderligere kompensation i form af godtgørelse på 15.000 kr.

Skulle der betales skat af godtgørelsen?

Der opstod herefter spørgsmål om, hvorvidt denne godtgørelse var skattepligtig.

Forbundet krævede, at godtgørelsen ikke skulle være skattepligtig, da den blev begrundet med, at ophævelsen var krænkelse af elevens ære og person.

Kompensation for tortlignende forhold er nemlig ikke omfattet af skattepligt efter den særlige regel i ligningslovens § 7 U.

Skatteministeriet mente omvendt, at godtgørelse til elever for ophævelse af en uddannelsesaftale skal behandles efter § 7 U, ligesom for eksempel fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven.

Højesterets afgørelse

Højesteret afgjorde, at godtgørelser efter erhvervsuddannelsesloven som det klare udgangspunkt skal anses for omfattet af ligningslovens § 7 U.

Såvel landsretten som Højesteret slog fast, at der ikke forelå nogen krænkelse af den studerendes ære eller person ved ophævelsen af uddannelsesaftalen.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens dom, og den studerende havde altså pligt til at betale skat af godtgørelsen.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Højesterets afgørelse af 4. februar 2020 i sag nr. BS-29056/2019. 

DI's råd

Sagen viser, at der skal meget til, før en fratrædelsesgodtgørelse bliver skattefri. Udgangspunktet er altid beskatning efter ligningslovens § 7 U. Kun, hvis der undtagelsesvis gives tortgodtgørelse, er denne ikke skattepligtig.

Det er derfor kun, hvis ophævelsen af uddannelsesaftalen sker ved en integritetskrænkelse af betydelig grovhed, at der kan tilkendes skattefri tortgodtgørelse.

Brug derfor begrebet ”tort” med forsigtighed i for eksempel fratrædelsesaftaler.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter