Foto: Colourbox
22.06.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Ny skabelon for ikke-funktionærer omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst

Som noget nyt kan du nu skræddersy en ansættelsesaftale for de medarbejdere, der er omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst, men som ikke er funktionærer efter funktionærloven. Disse medarbejdere er omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst § 1, stk. 3.

Ikke-funktionærer på funktionæroverenskomsten

I Industriens Funktionæroverenskomst § 1, stk. 3 står der:

”Overenskomsten omfatter foruden funktionærer tillige medarbejdere, hvis arbejde er af den ovenfor beskrevne karakter, men hvor medarbejderen ikke er beskæftiget gennemsnitligt mindst otte timer ugentligt.

Endvidere omfatter overenskomsten arbejdsfunktioner, som på grund af arbejdets art ikke er omfattet af Funktionærloven, såsom kontorbetjent og piccolo-/piccolinearbejde.

Vikarer som udsendes af vikarbureauer, der er omfattet af overenskomsten, til brugervirksomheder for at udføre arbejdsopgaver omfattet af overenskomstens faglige gyldighedsområde, er gennem vikarbureauet omfattet af overenskomsten.

Hvor der i denne overenskomst er anvendt ordet funktionær, finder bestemmelsen tillige anvendelse på de i nærværende stk beskrevne medarbejdere, dog ikke § 15, stk. 1.

Særregel for handels- og kontorområdet samt laboratorieområdet – 50 procentreglen ( § 1, stk. 2 og 3).

Nærværende overenskomst er dog kun gældende for så vidt angår de under § 1, stk 2, og § 1, stk 3 anførte medarbejdere, hvis overenskomsten er sat i kraft på virksomheden for disse områder. Der henvises til bilag nr. 1 vedrørende 50 procentreglen.”

Ny skabelon med kortere opsigelsesvarsel

Du kan nu skræddersy en ansættelsesaftale for de medarbejdere, der falder ind under denne bestemmelse, og som nogle væsentlige kortere opsigelsesvarsler, end der er anført i Industriens Funktionæroverenskomst § 15, stk. 2.

Grundet den store forskel i opsigelsesvarslerne er det vigtigt, at I kontakter DI for rådgivning, hvis I er i tvivl om, om jeres medarbejder er funktionær eller ikke-funktionær omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst.

Sådan gør du

  1. Gå til Skabelon til ansættelsesaftale – Overenskomster (link herunder)
  2. Vælg Industriens Funktionæroverenskomst i drop down
  3. Marker Ikke funktionær
  4. Udfyld oplysninger
  5. Download dokumentet

Skabeloner

Ansættelseskontrakt - øvrige overenskomst

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.