Foto: Colourbox

09.06.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Opsigelse af gravid medarbejder kostede 820.000 kr.

En gravid medarbejder blev opsagt, efter at hun takkede nej til en væsentlig stillingsændring. Ligebehandlingsnævnet mente, at opsigelsen skete på grund af graviditeten og tilkendte kvinden en godtgørelse for forskelsbehandling på 820.000 kr.

Dårlig præstation i ny stilling efter endt barsel

En medarbejder vendte efter barselsorlov tilbage til sin arbejdsplads, hvor hun indtrådte i en ny stilling. Medarbejderen fungerede ikke tilfredsstillende i den nye stilling, og derfor blev hun tilbudt at indgå i et forløb, der skulle forbedre hendes præstation.

Væsentlig stillingsændring og opsigelse under graviditet

Under det præstationsforberedende forløb meldte medarbejderen sig flere gange syg i lange perioder på grund af sin fertilitetsbehandling, og ca. to måneder efter, at hun var startet i forløbet, meddelte hun virksomheden, at hun var blevet gravid.

Måneden efter meddelelsen om graviditeten varslede virksomheden medarbejderen en væsentlig stillingsændring på grund af fortsat utilfredsstillende præstation. Medarbejderen ville ikke acceptere stillingsændringen, og dagen efter blev hun opsagt.

Den tidsmæssige nærhed

Medarbejderen klagede til Ligebehandlingsnævnet og gjorde gældende, at den tidsmæssige nærhed mellem hendes meddelelse til virksomheden om fertilitetsbehandling og virksomhedens tilbud om det præstationsforbedrende forløb som alternativ til en ny stilling eller opsigelse indikerede, at hendes graviditet havde haft indflydelse på den væsentlige stillingsændring og den efterfølgende opsigelse.

Det afviste virksomheden, som henviste til, at ledelsen i flere år havde haft løbende drøftelser med medarbejderen om hendes kompentencer.

Virksomheden oplyste, at de allerede en måned før oplysningen om fertilitetsbehandling havde besluttet sig for at præsentere det præstationsforbedrende forløb for medarbejderen. Endelig gjorde virksomheden gældende, at det præstationsforbedrende forløb ikke havde hjulpet tilstrækkeligt.

Opsigelse under graviditet var i strid med ligebehandlingsloven

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at virksomheden ikke havde løftet den omvendte bevisbyrde, og nævnet lagde i den forbindelse særlig vægt på, at medarbejderen på grund af sit graviditetsbetingede sygefravær kun i kort tid havde kunnet deltage i det præstationsforbedrende forløb.

Ligebehandlingsnævnet gav derfor optikeren medhold og tilkendte hende en godtgørelse på 820.000 kr. svarende til ni måneders løn.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 22. januar 2020 i journalnummer 18-21258.

DI's råd

Afgørelsen er i tråd med lignende sager og viser, at virksomheden skal være påpasselig med at opsige medarbejdere under graviditet.

I en sådan situation bør virksomheden i stedet undersøge mulighederne for at omplacere medarbejderen eller sikre, at der er tilstrækkelig dokumentation for at løfte bevisbyrden for, at den væsentlige stillingsændring/opsigelsen ikke sker på grund af medarbejderens graviditet.

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.