Foto: Getty Images
24.08.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Handicappet sygeplejerske i fleksjob ulovligt opsagt

En sygeplejerske med betydeligt dobbeltsidigt høretab, en lavtsiddende diskusprolaps samt væsentlige slidforandringer i ryggen blev opsagt fra sin stilling på et hospital efter en omorganisering. Sygeplejersken mente ikke, at hospitalet havde gjort nok for at forsøge at tilpasse arbejdet til hende i forbindelse med omorganiseringen, og Ligebehandlingsnævnet gav hende medhold i den vurdering.

Sygeplejersken var ansat i et fleksjob på 14 timer om ugen og havde i sit arbejde en del skånehensyn. Blandt andet var hun, på grund af sine rygproblemer, fritaget for tungere løft samt kørsel med senge. Dertil havde hun en 20 minutters liggende pause midt i sin vagt for at aflaste ryggen.

Sygeplejerskens stilling skulle flyttes til Børnemodtagelsen

I en samtale den 12. februar 2019 orienterede ledelsen sygeplejersken om den planlagte omorganisering. Dette indebar, at den ambulatoriefunktion, som sygeplejersken varetog, skulle flyttes til Børnemodtagelsen.

Ledelsen vurderede, at sygeplejersken ikke kunne varetage funktionen i Børnemodtagelsen, som ville medføre et højere støjniveau, hvilket ville være problematisk med sygeplejerskens hørehandicap.

Ledelsen meddelte derfor, at de ville afsøge mulighederne for omplacering af sygeplejersken, og hvis det ikke var muligt, ville hun blive opsagt.

Sygeplejersken foreslog til samtalen, at hun kunne tage nogle prøvevagter i Børnemodtagelsen for at afprøve, om støjniveauet ville være et problem, men dette afviste ledelsen.

Kunne ikke omplaceres

Samme dag meddelte ledelsen, at de havde afsøgt mulighederne for omplacering i afdelingen, og det ikke var muligt.

På et opfølgende møde den 1. marts 2020 aftalte parterne, at ledelsen ville afsøge mulighederne for andre stillinger på hospitalet. Dog afviste kardiologisk og onkologisk afdeling at ansætte sygeplejersken, da hun ikke havde erfaring på fagområderne, imens andre afdelinger ikke havde økonomisk kapacitet til at ansætte hende i et fleksjob.

Sygeplejersken blev opsagt den 29. marts 2020.

Hospitalet skal betale godtgørelse på 320.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet afgjorde, at hospitalet ikke havde foretaget nok tilpasninger for at sikre den handicappede sygeplejerske i jobbet. Der blev i afgørelsen blandt andet lagt vægt på, at sygeplejersken selv havde forslået at tage prøvevagter i Børnemodtagelsen, men at ledelsen havde afvist dette.

Opsigelsen var derfor i strid med forskelsbehandlingsloven, og hospitalet blev dømt til at betale en godtgørelse på 320.000 kr. til sygeplejersken – svarende til 9 måneders løn.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af den 14. maj 2020 i sag nr. 9349.

DI's råd

Det er vigtigt, at virksomheden har forsøgt, og at den kan dokumentere at have forsøgt, at tilpasse arbejdet til en medarbejder, der er handicappet efter forskelsbehandlingsloven. 

Vær derfor særligt opmærksom på handicappede medarbejdere, og kontakt DI, hvis I overvejer at opsige en medarbejder med handicap.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter