24.08.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Nu kommer den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, og det betyder en række ændringer i forhold til den nuværende ferielov. Samtidig slutter miniferieåret og indefrysningsperioden. Den vigtigste ændring er, at der indføres samtidighedsferie, og at ferieåret flyttes. Nedenfor får du et overblik over de vigtigste ændringer.

Nye regler for optjening af ferie – ferieåret ændres

Efter den kommende ferielov optjener medarbejdere som hidtil 2,08 dages ferie pr. måned, de er ansat. Men ferien kan holdes allerede i måneden efter, at den er optjent. De feriedage, som en medarbejder optjener i september 2020, kan således holdes allerede i oktober 2020.

For at medarbejderne kan nå at optjene nok ferie til at holde tre ugers betalt ferie i sommerperioden, ændres ferieåret, så det fremover kommer til at gå fra den 1. september til den 31. august.

Den ferie, der optjenes i løbet af ferieåret, kan afholdes i ferieafholdelsesperioden, der løber indtil 31. december efter ferieårets udløb. Så ferie, en medarbejder optjener i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021, kan afholdes i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Medarbejdere har dog ret, men ikke pligt, til at afholde fire ugers ferie inden for ferieåret, ligesom medarbejderen, som efter de nuværende regler, har ret til at holde tre ugers samlet ferie i perioden 1. maj til 30. september.

Mulighed for at aftale ferie på forskud

For medarbejdere, der ikke har optjent ret til betalt ferie, bliver det muligt at aftale ferie på forskud, hvilket giver medarbejdere mulighed for at holde betalt ferie, før den er optjent.

Udbetaling af ferie

Som følge af at ferieåret ændres, bliver udbetalingstidspunktet for ferietillægget ligeledes ændret med den nye ferielov.

Fremover skal tillægget enten udbetales samtidig med, at ferien holdes, eller det kan deles, således at ferietillæg for perioden 1. september til 31. maj udbetales sammen med lønnen for maj, og ferietillæg for perioden 1. juni til 31. august udbetales sammen med lønnen for august.

Hindret ferie skal overføres

Hvis en medarbejder ikke har afholdt al sin ferie inden ferieafholdelsesperioden udløb den 31. december på grund af sygdom, barsel eller anden feriehindring, skal op til fire ugers ferie overføres til næste ferieafholdelsesperiode.

Ferie ud over fire uger

Efter den nye ferielov vil den 5. ferieuge som hidtil kunne overføres efter aftale mellem medarbejder og virksomhed.

Hvis ikke det er aftalt, at den 5. ferieuge overføres, skal virksomheden automatisk udbetale den efter 31. december.

Meget er uændret

Der vil stadig være ferie med løn til funktionærer og funktionærlignende medarbejdere samt ferie med feriegodtgørelse på 12,5 pct. til timelønnede medarbejdere.

Medarbejdere med ret til ferie med løn kan ligeledes fortsat vælge feriegodtgørelse med 12 pct. i stedet for ferie med løn.

Ferien placeres efter de samme regler, der er gældende i den nuværende ferielov. Hovedferie skal varsles med tremåneders varsel og den resterende ferie med 1 måneds varsel.

Det vil også fortsat være muligt at varsle ferie til afholdelse i en opsigelsesperiode.

Virksomheder, der er omfattet af en overenskomst, hvori der er en feriegarantiordning (tidligere feriekortordning) vil ligeledes fortsat kunne beholde feriegodtgørelsen i virksomheden i stedet for at afregne til FerieKonto.

Indefrysningsperioden slutter

Den 31. august slutter indefrysningsperioden. For lønningsperioder, der løber henover 31. august, er reglen, at det er afslutningen af lønperioden, der er afgørende for, hvorvidt den skal medregnes. Det er således kun ferie optjent i lønningsperioder, der slutter inden 1. september, der skal medregnes.

Virksomheden skal herefter opgøre den feriegodtgørelse, der er optjent i indefrysningsperioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Den indefrosne feriegodtgørelse skal indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler senest den 31. december 2020.

Udbetaling af tre uger af den indefrosne feriegodtgørelse.

Folketinget vedtog den 17 august 2020, at det bliver muligt for lønmodtagere at få udbetalt tre uger af den feriegodtgørelse, der er indefrosset.

Det har imidlertid ikke nogen betydning i forhold til virksomhedernes pligt til at indberette de indfrosne feriemidler, ligesom det heller ikke ændrer på tidpunktet for, hvornår de indefrosne feriemidler skal afregnes til Lønmodtagernes Feriemidler.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter