Foto: Colourbox
11.08.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Virksomheder skal ikke udbetale indefrosne feriepenge

Regeringen har den 11. august 2020 fremsat et lovforslag om, at lønmodtagerne kan få udbetalt en del af de indefrosne feriepenge. Den nye lov får ingen betydning for virksomhedernes pligt til at opgøre og indberette de indefrosne feriepenge, ligesom den heller ikke ændrer på virksomhedernes mulighed for at beholde de indefrosne feriepenge i virksomheden.

Som følge af overgangen til den nye ferielov 1. september 2020 har alle lønmodtagere fået indefrosset deres feriepenge siden 1. september 2019. Feriepengene skulle have været indefrosset indtil den enkelte lønmodtager nåede folkepensionsalderen eller forlod det danske arbejdsmarked.

På baggrund af COVID-19-situationen har beskæftigelsesministeren imidlertid tirsdag den 11. august 2020 fremsat et lovforslag om udbetaling af en del af de indefrosne feriepenge.

Medarbejderne skal have feriepengene hos Lønmodtagernes Feriemidler

Medarbejderne kan få udbetalt de indefrosne feriepenge, der er optjent i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020, hvilket svarer til feriepenge for tre uger.

Medarbejderne skal ansøge om at få feriepengene udbetalt og vil i givet fald få udbetalt for alle tre uger. De kan ikke ansøge om kun at få udbetalt en del af feriepengene for de tre uger.

Det er også muligt at lade feriepengene stå i fonden og få dem udbetalt efter de almindelige regler, hvorefter de indefrosne feriepenge udbetales til medarbejderen, når vedkommende når folkepensionsalderen eller forlader det danske arbejdsmarked.

De nærmere regler om ansøgning og udbetalingstidspunkt er ikke fastlagt endnu.

Ingen ændring for virksomhederne

Virksomhederne skal fortsat indberette og indbetale de indefrosne feriepenge efter de nuværende regler. Det betyder, at virksomheden senest 31. december 2020 skal indberette feriegodtgørelse optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 til Lønmodtagernes Feriemidler.

Det er ligeledes stadig muligt for virksomhederne at beholde de indefrosne feriepenge for overenskomstdækkede medarbejdere, samt funktionærer, der er ansat 1. september 2020.

Virksomheder, der vælger at beholde de indefrosne feriepenge, skal fortsat afregne disse til Lønmodtagernes Feriemidler, når medarbejderne når folkepensionsalderen, hvis ikke virksomheden på et tidligere tidspunkt vælger at afregne de indefrosne feriepenge helt eller delvist.

Vær ommærksom på, at der er tale om et lovforslag, og der kan ske ændringer inden loven bliver vedtaget. 

Se lovforslaget L207 som fremsat

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.