Foto: Getty Images
14.09.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Gravid vikar fik 100.000 kr. for forskelsbehandling

En vikar fik meddelt telefonisk, at vikarbureauet ikke ville sende hende ud til deres kunder på grund af hendes graviditet og kommende barselsorlov. Vikaren indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet og blev tilkendt 100.000 kr. i godtgørelse fra vikarbureauet.

Sagen handlede om en social- og sundhedsassistent, der var tilknyttet et vikarbureau i perioden fra 2015 indtil 2018.

Vikaren havde udført arbejde i perioden 18. juni 2018 til 6. juli 2018, hvorefter hun skulle afholde ferie indtil 6. august 2018. Her tog forholdet mellem vikaren og vikarbureauet en skarp drejning.

Telefonsamtalen

Vikaren ringede den 9. juli til vikarbureauet, da virksomheden havde oplyst forkert terminsdato til Udbetaling Danmark. I denne telefonsamtale fik vikaren at vide, at bureaet ikke ønskede at udsende en gravid vikar til deres kunder. Hun kunne således først få vagter igen, når hun havde overstået sin barsel.

Kort efter denne samtale blev vikarens adgang til vikarbureauets interne vagtplanlægningssystem spærret. Det var således ikke længere muligt for vikaren at byde ind på nye vagter, indtil hendes barsel skulle begynde.

Vikaren indsendte klage over forløbet til Ligebehandlingsnævnet den 30. januar 2019.

Sagen ved Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet fandt frem til, at den telefoniske samtale sammenholdt med spærringen af vikarens login udgjorde en ophævelse af vikarens tilknytningsaftale til virksomheden.

Vikarbureauet kunne ikke godtgøre, at denne ophævelse ikke var begrundet i vikarens graviditet. De skulle derfor betale en godtgørelse til vikaren efter ligebehandlingsloven.

En sådan godtgørelse fastsættes skønsmæssigt af Ligebehandlingsnævnet. I denne vurdering tages der højde for karakteren og alvoren af forskelsbehandlingen i fastsættelsen af godtgørelsen.

Ligebehandlingsnævnet bemærkede, at det talte i formildende retning, at vikaren ikke efter tilknytningsaftalen havde krav på løn under barsel. Det var derfor kun muligheden for indtægt ved at tage vagter i perioden frem til barselsorloven, som vikaren ville gå glip af.

Ud fra en samlet vurderingen fastsatte flertallet i Ligebehandlingsnævnet godtgørelsen til 100.000 kr.

DI var ikke involveret i sagen.                                         

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 25. juni 2020 i sag nr. 19-7574.

DI's råd

Afgørelsen er i tråd med tidligere sager om opsigelse af gravide medarbejdere, hvilket understreger, at virksomheden her skal træde varsomt.

Sagen viser særligt, at vikarbureauer ikke er undtaget for dette forsigtighedsprincip, på trods af vikarers atypiske ansættelsesforhold. Vikarbureauer bør således også være påpasselige med at afslutte ansættelsesforholdet med en gravid medarbejder.

Som set i afgørelsen, så fastsættes godtgørelsen skønsmæssigt og kan derfor være af væsentlig betydning. Denne godtgørelse kan være væsentligt højere end fastholdelsen af en medarbejder under barselsorlov.

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.