Foto: Colourbox
21.09.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Lovligt at opsige gravid gymnasielærer

En gravid gymnasielærer blev opsagt, mens hun var sygemeldt på grund af graviditetsbetingede gener. Læreren mente, at der var tale om forskelsbehandling på grund af køn og klagede til Ligebehandlingsnævnet, der ikke gav læreren medhold.

Den gravide gymnasielærer var uddannet cand.mag. i italiensk og engelsk og havde været ansat på et handelsgymnasium siden 2016.

Fuldtidssygemeldt otte måneder før termin

Læreren var gravid og havde termin 13. april 2019, men blev allerede deltidssygemeldt op til sommerferien i 2018. Efter sommerferien genoptog hun arbejdet på fuld tid, men blev sygemeldt på fuld tid den 20. august 2018 på grund af kvalme, opkastninger og begyndende bækkenløsning.

Gymnasielærerens læge udstedte en mulighedserklæring den 25. september 2018 og sygemeldte læreren i en måned. Lægen forlængede den 16. oktober 2018 sygemeldingen indtil barslens start.

Ny gymnasiereform medførte opsigelsen

Den 4. december 2018 blev gymnasielæreren opsagt, da den nye gymnasiereform medførte nedskæringer på blandt andet engelsk.

Forud for opsigelsen gennemførte ledelsen en samlet vurdering af medarbejderenes kompetencer. Der blev i vurderingen lagt vægt på, om underviserne havde gennemført pædagogikum, hvilket den gravide gymnasielærer ikke havde. Hun skulle have gennemført sit pædagogikum i skoleåret 2017/2018, men måtte udskyde færdiggørelse på grund af sin sygemelding op til sommerferien. Dertil udbød skolen ikke italiensk, og med nedskæringer på hendes sidefag engelsk var hun den underviser, der bedst kunne undværes.

Ligebehandlingsnævnet gav ikke gymnasielæreren medhold, fordi kriteriet om at have gennemført pædagogikum var et sagligt vurderingskriterium, og derfor var opsigelsen begrundet i underviserens manglende kompetencer, og ikke hendes graviditet.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af den 14. maj 2020 i sag nr. 9348.

DI's råd

Afgørelsen viser, hvor vigtigt det er, at arbejdsgiver inden en opsigelse af en særlig beskyttet medarbejder har fastlagt nogle saglige og objektive kriterier for udvælgelsen.

Kontakt altid DI, hvis I er i tvivl om, hvorvidt det er lovligt at opsige den pågældende medarbejder.

DI's Opsigelsesberegner

Start

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent
Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.