Foto: Colourbox
11.09.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Ny aftale skal hjælpe børnefamilier under COVID-19

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en aftale, der giver forældre til hjemsendte børn mulighed for midlertidigt at modtage barselsdagpenge, hvis barnet er konstateret smittet med COVID-19, eller barnet er hjemsendt som nære kontakter, fordi andre børn eller voksne på skolen eller i daginstitutionen er konstateret smittet. Aftalen giver mulighed for, at forældrene kan få dagpenge efter barselsloven, indtil barnet igen kan komme i institution eller i skole.

Forudsætninger for ordningen

Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år. De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Ordningen omfatter alene lønmodtagere i ansættelse.

Hvis forældrene bor sammen, og begge er lønmodtagere, er det en betingelse, at ingen af forældrene har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har omsorgsdage eller afspadsering, de kan bruge til pasning af barnet.

Hvis der er tale om et barn, der er konstateret smittet med COVID-19, skal forældrene desuden have brugt barnets 1. og 2. sygedag. Det er derudover en betingelse, at der ikke udbetales løn for samme dag eller holdes ferie.

10 arbejdsdage pr. barn

Der tildeles i alt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i den periode, hvor ordningen gælder. Dagpengene udbetales for hele arbejdsdagen hos den pågældende arbejdsgiver. Der kan i medfør af aftalen kun gives støtte til én forælder pr. hjemsendelsesdag.

Ret til barselsdagpenge under fraværet

Virksomheden skal melde fraværet ind via Nemrefusion. Med ordningen indføres ikke en ret til fravær eller en ret til løn under fraværet.

Med ordningen ændres der i øvrigt ikke på gældende regler eller aftaler om ret til fravær eller ret til løn under fravær.

Barselsdagpengene udbetales direkte til forælderen og kan ikke udbetales som refusion til virksomheden, idet der ikke er ret til ydelsen, hvis der udbetales løn fra virksomheden.

Opfordring til fleksibilitet og forståelse

Med aftalen er regeringen og arbejdsmarkedets parter samtidig enige om at opfordre til, at der på arbejdspladserne udvises stor fleksibilitet og forståelse, hvis der er en medarbejder, som kommer i den situation, hvor et barn er konstateret smittet eller er hjemsendt som nær kontakt.

Ordningen gælder for fraværsdage fra lovforslagets vedtagelse til den 31. december 2020. Det forventes, at ordningen vil træde i kraft den 1. oktober 2020. 

Trepartsaftale om barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn som følge af covid-19

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.