29.09.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Nye regler for indberetning af feriepenge

Den nye ferielov trådte i kraft den 1. september 2020. Det betyder nye regler for indberetning af feriepenge, som virksomheder bør være særligt opmærksomme på.

Den nye ferielov trådte i kraft den 1. september, og det betyder, at virksomheder skal skelne mellem, om feriepenge er optjent før eller efter den 1. september 2020, og hvordan der nu skal indberettes feriepenge for forskellige typer af medarbejdere. 

Overgangsåret 

For perioden den 1.september 2019 til den 31.august 2020 skal virksomheden nu indberette feriepenge for alle medarbejdere. 

Feriepengene  indefryses og bliver først udbetalt, når medarbejderen når folkepensionsalderen. Feriepenge skal desuden i nogle tilfælde indberettes som bruttoferiepenge (før skat) alt efter medarbejderens lønforhold. 

Ny ferielov

For feriepenge optjent efter den 1. september 2020 skal virksomheden kun indberette feriepenge for timelønnede medarbejdere og medarbejdere, som har ret til løn under ferie, men som stopper på arbejdspladsen efter den 1. september 2020 (fratrædende funktionærer). 

Hvis en virksomhed selv udbetaler feriepenge og har overenskomst, skal feriepengene indberettes som bruttoferiepenge.

Medarbejdere med ret til løn under ferie (f.eks. funktionærer)

I overgangsåret skal virksomheder indberette bruttoferiepenge for medarbejdere med ret til løn under ferie til eIndkomst. Indberetningen skal enten ske løbende i løbet af overgangsåret eller som en samlet indberetning senest den 31. december 2020. 

Feriepenge optjent efter den 1. september 2020 skal ikke længere indberettes til eIndkomst. Virksomheden skal kun indberette til eIndkomst, når en medarbejder, der modtager løn under ferie, stopper. Virksomheden skal da indberette medarbejderens feriedage og feriepenge for hver enkelt ferieår. Indberetningen skal ske den dag, hvor medarbejderen stopper med at arbejde i virksomheden.

Læs mere om regler for indberetning af feriepenge (skat.dk)

Timelønnede medarbejdere

For timelønnede medarbejdere i overgangsåret skal virksomheden løbende indberette feriepenge til eIndkomst. 

Hvordan virksomheden konkret skal indberette feriepengene, afhænger af, hvem der udbetaler feriepengene, uanset om der er tale om perioden i overgangsåret eller perioden efter den 1. september 2020. 

For feriepenge optjent efter den 1. september 2020 skal virksomheder stadig løbende indberette feriepenge til eIndkomst, da timelønnede medarbejdere ikke har ret til ferie med løn.

Nyheden er baseret på SKAT’s ”Indberet feriepenge (ny ferielov)” og ”Feriepenge for overgangsåret”.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.