Foto: Colourbox
01.09.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Weekender og fridage skal stadig tælles med i de 120 dage

Østre Landsret har i tråd med en 70-årig praksis afgjort, at weekender og øvrige fridage skal tælles med i opgørelsen af de 120 sygedage. Vestre Landsret mangler stadig at sætte det sidste punktum i tre sager, som føres af DI og Dansk Erhverv.

120-dagesreglen

Hvis en funktionær har været syg i 120 dage inden for 12 måneder, kan vedkommende opsiges med én måneds varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2.

Det forudsætter dog, at reglen er skrevet ind i medarbejderens kontrakt, at medarbejderen stadig er syg, og at opsigelsen sker umiddelbart efter, de 120 sygedage er nået.

Weekender og øvrige fridage har talt med i 70 år

Det fremgår ikke af funktionærloven eller forarbejderne til loven, hvilke dage der kan tælles med i opgørelsen af de 120 sygedage.

Siden starten af 1950’erne har parterne på arbejdsmarkedet dog fulgt en regel, hvorefter weekender og øvrige fridage tælles med, hvis medarbejderen er fuldtidssygemeldt på begge sider af de arbejdsfrie dage.

Østre Landsret fastholder praksis

I den nye sag gav Østre Landsret arbejdsgiveren medhold i, at weekender og øvrige fridage kunne tælle med i opgørelsen af de 120 sygedage, og derfor blev arbejdsgiver frifundet for HK’s krav om forlænget opsigelsesvarsel.

DI har tidligere vundet en sag om samme problemstilling

Afgørelsen lægger sig tæt op af resultatet i tre tilsvarende sager ført af henholdsvis DI og Dansk Erhverv for Sø- og Handelsretten i maj 2019, der pt. verserer for Vestre Landsret.

Højesteret afviste at behandle en anke af sagerne dertil, fordi sagerne ikke var principielle.

Alligevel har HK søgt om tredjeinstansbevilling i sagen ført ved Østre Landsret, fordi de mener, at Højesteret i en afgørelse fra 2017 antyder, at Højesteret ikke er enige i den 70-årige praksis.

Af samme årsag ønsker HK pt. ikke at opgive sagerne, der verserer i Vestre Landsret.

DI bringer naturligvis en nyhed, når sagerne i Vestre Landsret er endeligt afsluttet.

DI var ikke involveret i sagen fra Østre Landsret

Nyheden er baseret på Østre Landsrets afgørelse af 30. juni 2020 i sag nr. BS-31626/2019-OLR.

Fakta

Østre Landsrets afgørelse er i tråd med hidtidig praksis. Der verserer stadig tre sager om samme spørgsmål i Vestre Landsret, hvorfor der ikke er tale om en endelig afgørelse af spørgsmålet. 

Det er imidlertid ikke DI’s forventning, at Vestre Landsret ændrer praksis for optælling af weekender og øvrige fridage under fuldtidssygdom, når Højesteret har afvist, at sagerne er principielle. 

DI forventer af samme årsag heller ikke, at HK får tredjeinstansbevilling i sagen fra Østre Landsret.

DI's 120-dagesberegner

Start
Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter