Foto: Colourbox
18.01.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Ingen betaling for telefonopkald i pausen

En medarbejder krævede betaling for sine pauser, fordi hun var pålagt at besvare en telefon i pausen. Landsretten afgjorde derimod, at medarbejderen ikke havde krav på betaling, da opkaldene kunne betragtes som overarbejde uden betaling, hvilket hun ifølge sin kontrakt havde pligt til at udføre.

Medarbejderen var ansat til 37 timer om ugen, eksklusive frokostpause. Hun var kontraktansat og ikke omfattet af en overenskomst.

Reelt ingen frokostpause

Medarbejderen mente, at hun reelt aldrig havde holdt den frokostpause, der fremgik af hendes kontrakt, da hun skulle svare telefonen, hvis den ringede i pausen.

Medarbejderen havde prøvet at dele opgaven med at tage telefoner i pausen med en anden medarbejder, som afviste at tage telefonen i frokostpausen.

Det kom frem under sagen, at hvis medarbejderen ikke besvarede telefonen, ville opkaldet blive viderestillet til andre medarbejdere, ligesom det kom frem, at hun havde lov til at genoptage sin pause efter endte opkald. Lejlighedsvis brugte hun også pauserne til private ærinder.

Medarbejderen havde derudover prøvet at rette henvendelse til både arbejdsmiljørepræsentanten samt ledelsen, hvoraf ingen af delene bar frugt.

Var pålagt ubetalt overarbejde i kontrakten

Ifølge medarbejderens kontrakt var hun forpligtet til at udføre overarbejde uden betaling, hvis det var nødvendigt.

Østre Landsret afgjorde, at det at besvare telefon i frokostpausen kunne anses som overarbejde, hvilket medarbejderen var påkrævet til at udføre ifølge kontrakten.

Fik lønstigning på 40 procent

Udover det ubetalte overarbejde, der fremgik af ansættelseskontrakten, lagde landsretten vægt på, at medarbejderen havde modtaget en lønstigning på 40 procent over den korte ansættelse på 3,5 år.

Landsretten fastslog, at pauser ikke behøver at være af længere varighed, men godt kan deles op i mindre bidder, uden at være i strid med loven. Landsretten fastslog også, at medarbejderen ikke havde godtgjort, at hun ikke havde haft mulighed for at holde pause.

Medarbejderen fik derfor ikke medhold.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Østre Landsrets afgørelse af 9. november 2020 i sag nr. BS-39517/2019-OLR.

DI's råd

Denne sag er særlig, da der er tale om en kontraktansat medarbejder, der ikke er omfattet af en overenskomst. Sagen og dens udfald kan derfor ikke overføres direkte til lignende sager, da det er et spørgsmål om, hvilke betingelser der er gældende for den pågældende medarbejder. Kontakt altid DI, hvis I påtænker at afbryde en medarbejders pauser, eller pålægge ubetalt overarbejde.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter