Foto: Colourbox
29.01.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Sådan indbetaler du indefrosne feriepenge fra den 1. februar

Vær opmærksom på, at alle virksomheder fra mandag den 1. februar 2021 frivilligt kan vælge at betale de indefrosne feriemidler. Læs her, hvordan I skal gøre.

Frivillig indbetaling

Fra den 1. februar 2021 kan alle virksomheder frivilligt betale de indefrosne feriemidler, der er optjent i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020 til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Lønmodtagernes Feriemidler).

Det er muligt at indbetale for en, flere eller alle medarbejdere. De frivillige indbetalinger kan efter den 1. februar 2021 ske løbende.

Sådan foregår det

Fra den 1. februar 2021 kan I indbetale de indefrosne feriemidler via en selvbetjeningsadgang på www.virk.dk/feriemidler.

Log på selvbetjeningsadgangen med NemID, hvor der vil være en fane for frivillig indbetaling. Her skal I blandt andet oplyse, hvilket beløb der indbetales.

Lovpligtig indbetaling

I juli 2021 og hvert år fremover vil virksomheden  én gang årligt få en opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler på de indefrosne feriemidler, som lovpligtigt skal betales.

Indeksering

Indefrosne feriemidler, som I har indberettet til Lønmodtagernes Feriemidler, indekseres fra den 1. september 2020, uanset hvornår fonden modtager indberetningen og indbetalingen.

Indekseringen betyder, at de indefrosne feriemidler, I har beholdt i virksomheden, skal reguleres med en procentsats svarende til lønudviklingen på DA’s og FH’s område. Lønmodtagerens Feriemidler vil oplyse jer om, hvilken procentsats, I skal regulere de indefrosne feriemidler med. Indekseringen er altså en slags forrentning af de indefrosne feriemidler, som I vælger at beholde i virksomheden.

Indekseringens størrelse beregnes første gang den 31. maj 2021. Derefter beregnes indekseringen årligt inden udgangen af juli måned.

I vil få information om årlig indeksering fra Lønmodtagernes Feriemidler.

Når en virksomhed frivilligt har indbetalt eksempelvis den 1. marts 2021, vil indekseringen for de indbetalte beløb alene regnes fra den 1. september 2020 til og med den 1. marts 2021.

Så hvis I ikke ønsker at beholde de indefrosne ferie midler og vil undgå at indeksere dem, skal I derfor indbetale dem til Lønmodtagerens Feriemidler.

Mere info

Bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2156

Selvbetjeningsadgangen: Se eller betal indberetninger | Virk

Lønmodtagernes Feriemidler: Betaling - Lønmodtagernes Feriemidler | Virk

Kontakt til Lønmodtagernes Feriemidler: Tlf. nr. 70 11 41 00

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter