Foto: Colourbox
12.10.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Sygemeldt med stress, men kørte bus på fuld tid

Retten i Glostrup har afgjort, at det var berettiget først at opsige og siden bortvise en medarbejder, som kun ville udføre halvdelen af sine opgaver efter en sygemelding med stress, men som samtidig havde haft et andet fuldtidsjob – også i perioden, hvor han var sygemeldt fra virksomheden.

Brød sig ikke om sit job

En medarbejder sygemeldte sig, fordi han var stresset. Da han havde været sygemeldt i ca. 1,5 måned, fik virksomheden en mulighedserklæring, hvoraf det fremgik, at han ville være helt eller delvist sygemeldt i op til 20 uger.

Da medarbejderen samtidig tilkendegav, at han egentlig ikke brød sig om halvdelen af sit job (vagtplanlægningen), men foretrak at være superbruger på fuld tid, blev han opsagt.

Bortvist på grund af andet fuldtidsjob

Da virksomheden ca. 1,5 måned efter opsigelsen fik afslag på sygedagpengerefusion, fordi medarbejderen havde arbejdet mere end 30 timer om ugen i et andet job, bortviste de ham.

Det viste sig senere, at medarbejderen i 2019 havde kørt bus i over 1.400 timer, og at han havde tjent over 290.000 kr. ved dette ”bijob”, som han ganske vist havde virksomhedens tilladelse til, men selvfølgelig ikke i et sådant omfang. Og slet ikke under en stresssygemelding fra virksomheden.

Uretmæssigt i besiddelse af virksomhedens skilte

Da virksomheden ville aflevere bortvisningen på medarbejderens adresse, opdagede de, at han havde flere store skilte på sin ejendom.

Disse skilte, som ellers kun blev brugt til virksomhedens store erhvervskunder, havde han ikke fået retmæssigt, og derfor meddelte virksomheden ham efterfølgende, at de også anså dette for et bortvisningsgrundlag.

Opsigelse og bortvisning var berettiget

Medarbejderen anlagde sagen ved domstolene med påstand om usaglig opsigelse og uberettiget bortvisning.

Retten i Glostrup afgjorde imidlertid, at både opsigelsen og bortvisningen var berettiget.

Retten gav også virksomheden medhold i, at det var berettiget at se på, om besiddelse af skiltene var et bortvisningsgrundlag, selv om virksomheden først opdagede den uberettigede besiddelse af skiltene efter bortvisningen af medarbejderen.

DI førte sagen for virksomheden. Sagen er anket til landsretten.

Nyheden er baseret på Retten i Glostrups afgørelse af 13. september 2021 i sag nr. BS-27215/2020-GLO.

DI's råd

En bortvisning er den mest indgribende reaktion over for en medarbejder, og derfor skal der ganske meget til. Derfor anbefales I altid at kontakte DI, inden I bortviser en medarbejder.

Det er – som sagen viser – berettiget at inddrage forhold, I først bliver opmærksom på efterfølgende, når det bedømmes, om en bortvisning er berettiget. Det vil dog ikke være tilfældet, hvis I har kendt til forholdene allerede på bortvisningstidspunktet – men ikke har nævnt dem for medarbejderen.

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter