Foto: Colourbox
02.11.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Det enkle akkordgrundlag kan blive dyrere

Byggevirksomheders betonsjak kommer ofte med omfangsaftaler for akkordarbejde, der bliver baseret på et andet akkordgrundlag end det, som organisationerne er blevet enige om. Disse kan virke overskuelige og enkle at bruge, men vær opmærksom på, at de kan være dyrere.

3F’s prisgrundlag ”Betonarbejde i Danmark” er, ligesom ”Vejledende tider og Akkordtidsfortegnelsen”, baseret på normalminutter og ikke på priser som ”Priskuranten for bygge- og anlægsarbejde”.

Betonarbejde i Danmark har dog en del forskelle fra Vejledende tider og Akkordtidsfortegnelsen, som I bør være opmærksomme på.

Her er nogle eksempler:

Vejledende tider og Akkordtidsfortegnelsen Betonarbejde i Danmark
Teoretisk eller udførte mængder

Tilkørte mængder ved beton (også spild) Leverede mængder ved armering

Fasttimetillæg kommer på udførte akkordtimer Fasttimetillæg kommer på udførte akkordtimer
Tillæg lægges til priserne efter hvilke tillæg, der er udført Tillæg er tilføjet til alle priser, så der betales for tillæg, selv om det ikke bliver udført


Ingen rådgivning om 3F’s prisliste

DI kan rådgive virksomheder inden for følgende grundlag:

  • Vejledende tider og Akkordtidsfortegnelsen
  • Priskuranten for bygge- og anlægsarbejde, og
  • de øvrige pris- og tidskurantere under Bygge- og Anlægsoverenskomsten.

Til gengæld har DI ikke det nødvendige kendskab til 3F’s prisliste Betonarbejde i Danmark. Vi har ikke indgået i arbejdet med den, og den bliver ikke drøftet med os. Den er heller ikke godkendt eller anerkendt af DI.

DI opfordrer derfor til, at virksomheder nøje overvejer, hvilket akkordgrundlag de indgå aftale på. Den forenklede og nemme løsning kan vise sig at være dyrere.

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter