Foto: Colourbox
09.11.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Tømrerlærlinge skal have samme pensionsbidrag som svende ved akkord

En faglig voldgift har for nylig afgjort, at tømrerlærlinge på Bygningsoverenskomsten skal stilles på lige fod med svende ved akkord. Det betyder, at virksomheder skal afregne lærlinges pension med svendes bidragssatser ved tildeling af akkordoverskud.

Sagens tema

Sagen drejede sig om en tømrerlærlings pensionsrettigheder ved deltagelse i akkord.

Bygningsoverenskomsten indeholder en bestemmelse i elevkapitlets § 6 om, at der ved lærlinges deltagelse i akkord henvises til bestemmelserne, som gælder for øvrige medarbejdere.

I overenskomstens almindelige bestemmelser for voksne medarbejdere regulerer § 42 voksnes pensionsrettigheder.

Heraf fremgår det, at voksne medarbejdere skal modtage pension med 8 pct. fra virksomheden og 4 pct. i eget bidrag, samt at lærlinge under 20 år skal modtage 4 pct. og 2 pct. i pension per 1. september 2020, når der er 6 måneders erhvervserfaring.

Under sagen gjorde DI gældende, at lærlinge bevarer deres sædvanlige pensionsvilkår ved akkord.

Sagens resultat

Kendelsen fastslår, at tømrerlærlinge skal modtage de overenskomstbestemte lønandele i samme omfang som svendene ved akkord, herunder blandt andet pension i form af et arbejdsgiverbidrag på 8 pct. og eget bidrag på 4 pct., hvormed virksomheden altså ikke opnår ”en besparelse” på pensionsbidraget, når lærlinge deltager i akkord.

Nyheden er baseret på voldgiftsrettens kendelse af 8. oktober 2021 i sag nr. FV 2021-385.

DI's råd

Kendelsen skaber klarhed om principperne for akkordafregning af tømrerlærlinge i Bygningsoverenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F Fagforbundet.

Sagen viser, at virksomheder skal afregne tømrerlærlinge med svendenes pensionsbidragssatser ved tildeling af akkordoverskud. Det indebærer, at bidragssatserne for voksne i Bygningsoverenskomstens § 42, stk. 4 skal følges.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.