Foto: Getty Images
14.12.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Fik godtgørelse trods grove beskeder til chefen og hans kone

Vestre Landsret har afgjort, at en lageransvarlig, der var blevet opsagt uden rimelig grund, havde krav på godtgørelse efter funktionærloven, selv om han i opsigelsesperioden havde misligholdt sit ansættelsesforhold så groft, at bortvisning var berettiget.

Opsagt og bortvist

En lageransvarlig med knap 10 års anciennitet blev opsagt på grund af manglende ledelsesmæssige kompetencer og samarbejdsvanskeligheder. Den lageransvarlige arbejdede i den første del af opsigelsesperioden, men blev senere sygemeldt.  

Aftenen før sygemeldingen sendte den lageransvarlige to e-mails med ærekrænkende udtalelser om virksomhedens direktør til direktøren, hvor han bl.a. skrev, ”i mine øjne er du total latterlig … du er syg … tror de har plads på Risskov”, og ”for øvrigt tør jeg skrive det på skrift, hvilket du ikke har nosser til, endnu engang et tegn på du er en kryster”.

Den lageransvarlige sendte tillige en e-mail til direktøren og dennes hustru, som var bogholder i virksomheden, hvori han kaldte dem ”svindlere” og truede med, at han i et svar til kommunen ville skrive, at ”min arbejdsgiver snakker ikke sandt i denne situation, som så mange gange før, især snyderi med pension”.

Den lageransvarlige blev herefter bortvist for ulovlig udeblivelse og fremsættelse af ærekrænkende udtalelser.

Godtgørelse på trods af grov misligholdelse af ansættelsesforhold

Retten i Horsens fandt, at opsigelsen af den lageransvarlige ikke var rimeligt begrundet. Byretten nåede endvidere frem til, at forholdene omkring sygemeldingen og de fremsendte e-mails ikke kunne begrunde en bortvisning – i hvert fald ikke uden at virksomheden havde undersøgt, om den lageransvarlige rent faktisk havde skrevet til kommunen som varslet af ham i de fremsendte e-mails.

Byretten udtalte herefter, at den lageransvarlige som udgangspunkt ville være berettiget til en godtgørelse for usaglig opsigelse efter funktionærloven, men at den lageransvarlige havde fortabt denne ret, da virksomheden med rimelig grund kunne have opsagt ham som følge af de fremsendte e-mails.

Sagen blev anket til Vestre Landsret, der ligeledes nåede frem til, at opsigelsen af den lageransvarlige ikke var rimeligt begrundet.

Dog fandt landsretten, at indholdet af de fremsendte e-mails udgjorde en så grov misligholdelse af den lageransvarliges ansættelsesforhold, at bortvisningen var berettiget.

Én dommer udtalte herefter, at den lageransvarliges ret til godtgørelse var fortabt som følge af den grove misligholdelse af ansættelsesforholdet i opsigelsesperioden.

To dommere udtalte dog, at det hverken fremgår af ordlyden eller forarbejderne til funktionærloven, at en funktionærs krav på godtgørelse fortabes som følge af en efterfølgende berettiget bortvisning på baggrund af omstændigheder, som er opstået efter opsigelsen.

Vestre Landsret fandt derfor, at den lageransvarlige havde ret til godtgørelse for usaglig opsigelse, og at den efterfølgende misligholdelse af ansættelsesforholdet ikke kunne føre til et andet resultat. Den lageransvarlige fik derfor godtgørelse for usaglig opsigelse.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Vestre Landsrets afgørelse af 9. marts 2021 i sag nr. BS-7353/2020-VLR.

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.