Foto: Colourbox
07.12.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Husk, at julehjælpen har ret til G-dage

Medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger, f.eks. juleassistance, har ret til G-dage, når de fratræder.

Medarbejdere, som er medlem af en A-kasse og har arbejdet mindst to uger inden for de sidste fire uger, har krav på to G-dage.

Når en medarbejder bliver opsagt eller hjemsendt og er ledig de første to dage efter fratrædelsen, skal virksomheden betale disse G-dage til medarbejderen.

Hvis I har fastsat længden af den tidsbegrænsede ansættelse på forhånd, skal medarbejderen først have udbetalt G-dage, når ansættelsen er endeligt ophørt.

I skal være opmærksomme på, om medarbejderen reelt fratræder efter endt sæsonarbejde, eller om medarbejderen fortsætter på en ny kontrakt.

Hvis medarbejderen fortsætter på en ny kontrakt, har han eller hun ikke ret til G-dage.

Satsen for G-dage

Er medarbejderen ledig mere end fire timer pr. dag, betaler virksomheden 892,- kr. pr. dag.

Hvis medarbejderen er ledig fire timer eller derunder på de to dage, betales der 446,- kr. pr. dag. 

Undtagelser for betaling af G-dage

Medarbejderen er ikke berettiget til G-dage, hvis medarbejderen:

  • selv siger op 
  • er i arbejde på de to ledighedsdage
  • er sygemeldt de to ledighedsdage (det er status på ledighedsdagene, som er gældende – medarbejderen er stadig berettiget G-dage, hvis han/hun f.eks. er opsagt på grund af for meget fravær i forbindelse med sygdom)
  • holder ferie de to ledighedsdage
  • selv er skyld i opsigelsen. 

Læs mere om G-dage G-dage - Rådgivning til virksomheder - DI - DI (danskindustri.dk)

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter