Foto: Colourbox
08.02.21 Vi rådgiver dig Nyheder

I orden at opsige illoyal medarbejder

Det var berettiget at opsige, men ikke at bortvise, en projektkoordinator, der havde optrådt illoyalt på et kundemøde, selv om han havde været ansat i 38 år.

Leder mente, at medarbejder havde været illoyal

En projektkoordinator med 38 års anciennitet havde indgået en fratrædelsesaftale med den virksomhed, hvor han var ansat. Efter aftalen skulle han arbejde i sin opsigelsesperiode. Da der var mere end seks måneder tilbage af opsigelsesperioden, deltog han i et kundemøde med en leder fra virksomheden.

Lederen mente, at medarbejderen på mødet var kommet med illoyale udtalelser, og at han havde tilbudt sin assistance til kunden efter sin fratræden.

Medarbejderen erkendte og blev bortvist

Medarbejderen erkendte på et efterfølgende møde med virksomheden, hvor han skrev under på mødereferatet, at han havde opført sig forkert på mødet med kunden, og det skrev han også i en mail til sin chef.

Medarbejderen blev herefter bortvist på grund af illoyal adfærd.

Anlagde sag mod virksomheden

Da medarbejderen blev bortvist, rejste han i en retssag krav om minimalerstatning, dvs. kun tre måneders løn, da han hurtigt havde fået et nyt job efter bortvisningen, tre måneders godtgørelse efter funktionærlovens § 2a, tre måneders godtgørelse efter den allerede indgåede fratrædelsesaftale og seks måneders godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b for uberettiget afskedigelse.

Derudover gjorde han gældende, at virksomheden ikke kunne modregne et meget stort beløb, han havde fået udbetalt i afspadsering i lønnen i opsigelsesperioden.

Retten fandt, at opsigelse var berettiget

Medarbejderen fik medhold i, at det ikke var berettiget, at han var blevet bortvist, og at han derfor som udgangspunkt skulle have minimalerstatning (dvs. løn i de første tre fulde måneder).

Virksomheden fik medhold i, at der fuldt ud kunne modregnes med den allerede udbetalte afspadsering, som retten lagde til grund, at han ellers havde skullet afspadsere i opsigelsesperioden. Derfor fik medarbejderen slet ikke betalt nogen løn i opsigelsesperioden.

Derudover fik han godtgørelse efter funktionærlovens § 2a og de tre måneders godtgørelse, der var aftalt i fratrædelsesaftalen.

Medarbejderen fik dog ikke godtgørelse efter funktionærlovens § 2b, da det havde været berettiget at opsige ham på grund af de illoyale udtalelser under mødet.

Retten fandt det dog ikke bevist, at han på mødet havde tilbudt sin assistance efter sin fratræden, og det blev heller ikke fundet bevist, at han havde sendt fortrolige papirer til sig selv, lige inden han blev bortvist.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Retten i Holstebros afgørelse af 24. august 2020 i sag nr. BS-46277/2019.

DI's råd

Sagen viser, at virksomheder skal være forsigtige med at bortvise en medarbejder med lang anciennitet, medmindre der foreligger en ret grov misligholdelse fra medarbejderen, og dette kan dokumenteres.

Sagen viser dog også, at selv medarbejdere med lang anciennitet skal forblive loyale over for deres arbejdsgiver i en opsigelsesperiode.

Hvis I overvejer at bortvise en medarbejder, anbefaler vi altid, at I kontakter DI forud for bortvisningen.

Endelig viser sagen, at hvis en bortvisning viser sig at være uberettiget, kan der i lønnen for opsigelsesperioden modregnes udbetalt afspadsering. Det samme gælder udbetalt ferie, som medarbejderen kunne have holdt i opsigelsesperioden.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.