Foto: Getty Images
16.03.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Privatansatte ledere ikke omfattet af overenskomst

En faglig voldgift fastslår, at ledere på det private arbejdsmarked ikke omfattes af overenskomsten for det personale, de leder.

Bestemmer overenskomst, om du kan blive leder?

Jernbaneoverenskomsten omfatter ud over f.eks. lokomotivførere ”arbejdslederfunktioner (funktionsledere, gruppeledere, formænd m.fl. i henhold til traditionel opfattelse)”.

Forbundet mente, at det betød, at ledere skulle omfattes af overenskomsten, selv om de kun i meget begrænset omfang kørte tog, men i det væsentligste var ledere for ca. 50 medarbejdere.

Desuden hævdede forbundet, at det var et krav for at blive personaleleder, at man har baggrund som lokomotivinstruktør eller toginstruktør, og at det ville være i strid med overenskomsten at ansætte en personaleleder uden denne baggrund.

Forskel på det offentlige og det private arbejdsmarked

På det private arbejdsmarked følger det af Hovedaftalen mellem DA og Fagbevægelsens Hovedorganisation (LO – nu FH), at ledere ikke er omfattet af den overenskomst, som er gældende for de medarbejdere, de er ledere for. Ledere kan her være omfattet af Lederaftalen.

På det offentlige område er det derimod ikke ualmindeligt, at overenskomster for menige medarbejdere også dækker visse ledere.

Dermed skulle voldgiften afgøre, om det var privat eller offentlig ”traditionel opfattelse”, der sigtes til i Jernbaneoverenskomsten.

Private overenskomster er private

Dommeren fastslog, at Jernbaneoverenskomsten skal fortolkes som andre private overenskomster:

”Det er på det private arbejdsmarked en almindelig grundsætning, at de faglige overenskomster ikke omfatter ”funktionærer, som i forholdet over for de øvrige lønmodtagere er arbejdsgivernes tillidsmænd”, jf. den tidligere bestemmelse i § 5 i Hovedaftalen mellem LO og DA og FV 2014.0172. Bestemmelsen i jernbaneoverenskomstens § 1 og henvisningen til traditionel opfattelse må fortolkes i overensstemmelse hermed.”

Det betød, at de ledere, som var på offentlig overenskomst, inden virksomheden blev meldt ind i DI, ikke var omfattet af overenskomst mere:

”At egentlige ledere har været omfattet af de tidligere virksomhedsoverenskomster med DSB kan ikke føre til et andet resultat, idet der ikke på det offentlige arbejdsmarked er den samme tradition for, at ledende medarbejdere ikke er omfattet af samme overenskomst som de medarbejdere, de er ledere for.”

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på kendelse i faglig voldgift af 18. november 2020 i sag nr. FV2020-252.

DI mener

Det er positivt, at dommen kommer frem til, at private overenskomster skal fortolkes i privat kontekst og ikke ud fra det offentliges traditioner, selv om en fagforening dækker begge områder.

Det ville desuden være helt uholdbart, hvis en overenskomst skulle diktere, hvem der kan ansættes som leder i virksomhederne.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter